photo_news

Er komen 77.000 extra banen

De Belgische economie zal dit jaar opnieuw met 1,4 procent groeien, maar volgend jaar wacht een vertraging tot 1,2 procent. Er zullen voor beide jaren samen netto 77.000 banen bijkomen. Dat staat in de macro-economische vooruitzichten dit het Planbureau vandaag publiceerde.

De voorspelde economische groei van 1,4 procent dit jaar is een verbetering tegenover een eerdere prognose van het Planbureau (1,2 procent). De bijstelling is vooral te danken aan een sterk tweede kwartaal. De economie groeide toen met 0,5 procent. "De negatieve macro-economische impact van de aanslagen van eind maart bleek ruimschoots gecompenseerd door een dynamische binnen- en buitenlandse vraag", aldus het Planbureau. Ook in 2015 groeide de Belgische economie met 1,5 procent.

De prognose voor volgend jaar werd daarentegen naar beneden bijgeschroefd. In plaats van de eerder naar voren geschoven 1,5 procent, zou de groei slechts 1,2 procent bedragen. Het Planbureau verwijst daarvoor naar "de toegenomen onzekerheid binnen de EU na het brexit-referendum". Het voegt wel toe dat de precieze impact ervan op de economische activiteit in de eurozone, en dus ook in België, "moeilijk in te schatten" is.

Opvallend is dat het Planbureau verwacht dat de particuliere consumptie, na een groei met 0,9 procent dit jaar, volgend jaar zou toenemen met 1,4 procent, het hoogste niveau in jaren. Ze zou daarmee "een belangrijke bijdrage leveren tot de economische groei".

Wat de werkgelegenheid betreft, verwacht het Planbureau netto 77.000 extra banen over beide jaren heen. Het spreekt van 21.000 extra zelfstandigen en 56.000 bijkomende loontrekkende jobs. "De loontrekkende werkgelegenheid in de marktsector wordt (vooral in 2016) gunstig beïnvloed door maatregelen ter beperking van de arbeidskosten", klinkt het. De overheid zou iets minder mensen tewerkstellen (-900).

Het aantal werklozen zou dalen met 36.000 eenheden, en de werkloosheidsgraad (berekend volgens Eurostat-normen) zou dalen van 8,5% in 2015 tot 8,2% in 2017.

Wat de inflatie betreft, verwacht het Planbureau na 2 procent dit jaar, een vertraging tot 1,6 procent in 2017.

De macro-economische vooruitzichten kaderen in de voorbereiding van de federale begroting voor 2017.

Lees meer