thinkstock

Hout verbranden is grote bron van fijn stof in de lucht

Een nieuwe Europese studie, waaraan ook ons land meewerkte, bevestigt dat de verbranding van biomassa een belangrijke bron is van luchtvervuiling, meer bepaald fijn stof. Dat meldt het vakblad Atmospheric Environment.

De studie steunt op metingen op vijf plaatsen in vier Noordwest-Europese landen, waaronder Antwerpen voor België. Uitgangspunt was de bezorgdheid dat er meer biomassa verbrand wordt omwille van de stijgende brandstofprijzen en de stijgende interesse in hernieuwbare energiebronnen. Wetenschappers analyseerden veertien maanden lang (2013/2014) de aanwezigheid van de molecule levoglucosan (LGA) in fijnstofmeetfilters (PM10). Die molecule komt vrij bij verbranding van biomassa.

Het verbranden van biomassa zorgt voot de grootste bijdrage tot fijnstofvervuiling tussen november en maart, zo bleek uit de concentraties gemeten LGA. In de wintermaanden schommelt de bijdrage tussen 2,7 en 11,6 pct. Hoewel de effecten normaal lokaal zijn, leiden grootschalige verbrandingen, bijvoorbeeld paasvuren in het noorden, tot een slechtere luchtkwaliteit op een grotere schaal.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) was één van de acht deelnemende wetenschappelijke instellingen aan de studie, die kadert binnen het Europees Joaquin-project. Op maandag 10 oktober houdt de VMM een studiedag rond luchtwaliteit en gezondheid, waarbij houtverbranding één van de elementen is die aan bod zullen komen.

Lees meer