ING-topman Rik Vandenberghe.
BELGA ING-topman Rik Vandenberghe.

ING-klanten liggen niet wakker van herstructurering

De zware herstructurering bij ING België - de directie wil 3.500 banen schrappen waarvan maximaal 1.700 naakte ontslagen - heeft geen gevolgen gehad voor het klantenbestand van de bank, integendeel. Het aantal klanten groeit nog altijd aan. "In de weken na de bekendmaking zagen we een lichte vertraging van de aangroei, maar nu zitten we opnieuw op het normale groeiniveau", verklaarde CEO Rik Vandenberghe vandaag in een conference call. ING België verwelkomde in 2016 158.000 nieuwe klanten.

Ook op het vlak van kredietverlening noteerde ING België een groei van 7 procent of 5,9 miljard euro nieuwe kredieten. Vandenberghe heeft nog geen cijfers van de concurrentie, maar vermoedt dat ING het een stuk beter heeft gedaan dan de markt. Zijn bank is erg actief in de bedrijvenmarkt en door het aantrekken van de economie steeg de vraag naar bedrijfskredieten. "Bij kmo's was er een groei met 10 procent. Een deel door de conjunctuur, een deel de verdienste van ons eigen personeel", aldus de topman.

Bij de deposito's was de groei minder spectaculair: +0,4 procent of 400 miljoen extra.

Moeilijke financiële marktomstandigheden

Commercieel boert ING dus goed, maar financieel is er nog altijd sprake van moeilijke marktomstandigheden, met onder meer de erg lage rente. Nochtans is de marktrente de voorbije maanden weer aan het stijgen. Geeft dit geen extra ademruimte? "Ik zie in België niet echt een verbetering van de rentemarge", luidde het antwoord van Vandenberghe. Hij verwees naar het feit dat de voorbije jaren heel wat woonkredieten zijn geherfinancierd. ING kreeg hier een eenmalige vergoeding voor, maar voelt de herfinancieringen wel structureel en jarenlang. Daarnaast is er nog altijd veel concurrentie. "België is een land met zeer veel liquiditeitsoverschot en dus worden woonkredieten vooral gebruikt om de klant lang aan zich te binden". En ook bij de spaarrekening is er volgens Vandenberghe weinig marge. De voorbije jaren verlaagde ING stelselmatig de vergoeding op de spaarrekening, maar die zit nu op het wettelijk minimum en kan dus niet verder naar beneden.

Over de onderhandelingen rond de herstructurering wilde ING vandaag niets kwijt. "We geven voorrang aan de interne dialoog met de sociale partners en werknemers", klonk het. Het personeelsbestand van de bank is het voorbije jaar gedaald, met 407 voltijds equivalenten tot 9.366 FTE's. "Dat is het gevolg van natuurlijke afvloeiingen. We hebben vorig jaar ook nog personeel aangeworven, maar selectief", aldus Vandenberghe.

Vorig jaar betaalde ING 252 miljoen euro aan bankheffingen en financieel directeur Tanate Phutrakul verwacht dat dit bedrag dit jaar mogelijk nog wat hoger zal liggen, "door de stijging van de balans".

Ik zie in België niet echt een verbetering van de rentemarge

CEO Rik Vandenberghe

Lees meer