2 Minister van Energie Marie-Christine Marghem
PHOTO_NEWS Minister van Energie Marie-Christine Marghem

Kamer sluit parlementair debat over Doel na 70 uur af

Na een zitting van ruim elf uur heeft de plenaire Kamer deze nacht het debat afgerond over de energiebevoorradingszekerheid en de verlenging van de levensduur van Doel 1 en 2 om dit te bereiken. Ook na deze marathon bleven de standpunten van minister van Energie Marie-Christine Marghem en de oppositie ver uiteen liggen. De finale stemming vindt vandaag plaats.

De plenaire vergadering deed woensdagnamiddag en -avond het debat in commissie nog eens over, met inbegrip van urenlange discussies over procedurekwesties en kritiek aan de weigering van de minister om de nodige transparantie te verstrekken - ditmaal vooral over de conventie die vorig jaar werd afgesloten naar aanleiding van de verlenging van Tihange 1. Het was een doorslagje van het debat in commissie, dat op 5 mei startte en in totaal een zestigtal uur in beslag nam. Het waren ook op één uitzondering na leden van de commissie die het woord namen.

Terwijl de minister en de meerderheidspartijen wezen op de noodzaak van de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 met tien jaar, verweet de oppositie hen de alternatieven te negeren. In plaats van bevoorradingszekerheid te geven, leidt het ontwerp tot onzekerheid wegens de zwakke juridische basis van de tekst, vonden socialisten, groenen en cdH. Zo maakte de minister zich sterk dat een milieu-effectenrapport voor de intussen stilgelegde centrale Doel 1 niet nodig is. Het uitvoeren van dergelijk MER zou voor problemen zorgen voor de komende winter, luidde het.

Alternatieven
Maar voor de oppositie zijn er voldoende alternatieven om een blackout te vermijden tijdens de winter 2015-'16. Zo liet FANC-directeur Jan Bens verstaan dat de 'scheurtjesreactoren' mogelijk in oktober kunnen worden opgestart, bracht Johan Vande Lanotte (sp.a) in herinnering. Om de 400 MW die komende winter volgens hoogspanningsbeheerder Elia tekort zou kunnen zijn, te genereren, verwees de oud-minister naar Groot-Brittannië - waar noodgeneratoren worden ingezet - en naar Duitsland - waar de industriële vraag op piekmomenten verminderd wordt in ruil voor een vergoeding. Beide maatregelen maken volgens hem de verlenging van de oude centrales overbodig.

Minister Marghem gaf rond middernacht een omstandig en erg juridisch antwoord. Ze benadrukte dat de bevoorradingszekerheid essentieel is voor burger en onderneming, maar van een heropstart (Doel 1) of verlenging (Doel 2) kan voor haar slechts sprake zijn na een fiat van het FANC.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wees er in zijn antwoord op dat Jan Bens het FANC niet is, en omgekeerd. Het agentschap voor nucleaire controle heeft ook een raad van bestuur, een directiecomité en een wetenschappelijke commissie. Bens zal overigens op 8 juli voor de subcommissie Nucleaire Veiligheid verschijnen, kondigde hij aan. Jambon ontkende ook dat de regering het FANC onder druk zou zetten. "Als u dat hier verklaart, moet u dat ook kunnen bewijzen", wierp hij Jean-Marc Nollet (Ecolo) voor.

2 FANC-directeur Jan Bens
PHOTO_NEWS FANC-directeur Jan Bens

Lees meer