Toegang tot hoger onderwijs bleek de 'overheersende factor' in het stemgedrag bij het referendum.
afp Toegang tot hoger onderwijs bleek de 'overheersende factor' in het stemgedrag bij het referendum.

Lage opleidingsgraad ligt aan de basis van brexit

De Britten zouden wellicht gestemd hebben om in de Europese Unie te blijven mocht de gemiddelde opleidingsgraad er een tikkeltje hoger liggen, zo blijkt uit een nieuwe studie. Indien drie procent meer van de stemgerechtigde bevolking een universitaire opleiding had genoten, dan was er nooit een brexit geweest, stellen onderzoekers van de universiteit van Leicester.

De vorsers bekeken waarom mensen voor de brexit hadden gestemd en stelden vast dat opleidingsniveau de voornaamste factor was in het stemgedrag. Bij het voorspellen van hoe in een bepaald kiesgebied zou gestemd worden, bleek de graad van opleiding belangrijker dan leefijd, geslacht, het aantal immigranten in dat kiesgebie of het gemiddelde inkomen. Zowel leeftijd als geslacht waren significant, maar niet in dezelfde mate als opleidingsniveau. Het inkomen en het aantal immigranten in een bepaald kiesgebied bleken geen significante factoren bij het kiesgedrag.

De onderzoekers stelden voorts vast dat mocht de opkomst voor het referendum 7 procent lager hebben gelegen, het resuyltaat wellicht 'Remain' zou geweest zijn.

De voorbije decennia halen steeds meer Britse jongeren een hogere opleiding. Verwacht wordt dat het aantal tewerkgestelden met een hogere opleiding tegen 2022 zal toenemen tot 51,3 procent, in vergelijking met 28,7 procent in 2002.

In juni vorig jaar stemde 52 procent van de Britten ervoor uit de Europese Unie te stappen.

Lees meer