Paus Franciscus
© AFP Paus Franciscus

Paus: "Merendeel kerkelijke huwelijken is ongeldig"

Voor om God weet welke reden gehuwde flierefluiters en ongelukkig getrouwde pilaarbijters goed nieuws, voor anderen minder goed: het merendeel van de kerkelijke huwelijken is eigenlijk ongeldig. Dat heeft niemand minder dan paus Franciscus gezegd. Hij deed die uitspraak gisteravond tijdens een conferentie van de diocese Rome in de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Wat de paus daarmee bedoelde: we leven in een cultuur van vergankelijkeid en te weinig mensen beseffen dat trouwen houwen is, zoals de echtelieden elkaar ook voor het altaar beloven.

Veel mensen weten niet wat ze zeggen wanneer ze die belofte van "in goede en slechte tijden" maken, omdat zij "een andere (hedonistische, nvdr) cultuur hebben", zei de 79-jarige kerkvorst. "Ze zijn van goede wil, maar hebben niet het bewustzijn". Vandaar zijn raad: bezint eer gij begint. Franciscus riep de pastorale werkers op, jonge mensen niet tot het huwelijk te dwingen, maar ze wel "van dichtbij te begeleiden om ze grondig op die belangrijke stap voor te bereiden".

Vaak heeft een huwelijk een sociale reden, bijvoorbeeld omdat de vrouw zwanger is. Wat er in dat geval moet gebeuren, liet de Heilige Stoel in het midden.

De paus heeft wel al vaker gesteld dat vele huwelijken eigenlijk "ongeldig" zijn. Voor het eerst zei hij gisteren dat het een "meerderheid" van de katholieke huwelijken betreft.

Lees meer