Exclusief voor abonnees

Sp.a wil beter weten wat student kost

Sp.a heeft een voorstel klaar waarmee het hogescholen en uniefs wil verplichten om studenten duidelijker en op geregelde tijdstippen te informeren over de totale kost van hun opleiding. Volgens de oppositiepartij krijgen studenten nog te vaak onverwachte en ontransparante studiefacturen bovenop het inschrijvingsgeld. Op dit moment bestaan er geen uniforme regels over de kosten die bovenop het inschrijvingsgeld mogen worden aangerekend. De oplossing van sp.a bestaat erin dat instellingen verplicht worden om voor de inschrijving een eerste keer te communiceren over de uitgaven in het modeltraject en van ieder studiejaar. Ook moeten de instellingen aan het begin van ieder jaar aan de studenten meedelen hoeveel het komende jaar zal kosten.

Lees meer