2
AFP

Strengere bewaking EU-buitengrenzen wordt snel ingevoerd

Nog voor het einde van dit jaar zal de Europese Commissie een voorstel indienen om de Schengengrenscode aan te passen. Een update van deze Europese wet moet de systematische controle van EU-burgers toelaten die de buitengrenzen oversteken om opnieuw de Schengenzone te betreden, zoals terugkerende Syriëstrijders.

Een striktere controle van de Europese buitengrenzen stond bovenaan de agenda van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Zij kwamen in Brussel bijeen, exact een week na de aanslagen in Parijs.

In hun conclusies vragen de ministers de Commissie om systematische controles van EU-onderdanen mogelijk te maken door hun gegevens te mogen toetsen aan tal van databanken. De Commissie werkt al langer aan een systeem van 'slimme grenzen', waarbij gebruikgemaakt wordt van geavanceerde technologie om de grenscontroles te verbeteren. Het gaat onder meer om het gebruik van biometrische gegevens.

"Minder comfort"
Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve zal het Commissievoorstel nog dit jaar worden ingediend. "Zo wordt de systematische en verplichte controle mogelijk gemaakt aan alle buitengrenzen van alle personen die de Schengenzone binnenkomen, ook van wie van het vrij personenverkeer geniet." Met andere woorden: anders dan nu het geval is, zullen aan de buitengrenzen voortaan ook Europese burgers systematisch worden gecontroleerd. "Dit zal minder comfort geven aan u en aan mij, maar een check van 3 seconden zal geen kwaad kunnen", zei de Belgische minister van Justitie Koen Geens.

Volgens Cazeneuve is het de bedoeling dat de persoonsgegevens door de relevante nationale en Europese databases gehaald worden, zoals de gegevensbanken van Interpol en het Schengeninformatiesysteem. In het SIS worden onder meer de personen opgenomen tegen wie een aanhoudingsmandaat loopt of die om andere redenen worden gezocht.

Cazeneuve legde ook uit dat een en ander betekent dat de bevoegde Europese diensten meer informatie zullen moeten uitwisselen. In hun conclusies nemen de ministers zich voor om dat effectief te gaan doen, vooral wanneer het (potentiële) buitenlandse strijders betreft.

2
AFP

'Zo wordt de systematische en verplichte controle mogelijk gemaakt aan alle buitengrenzen van alle personen die de Schengenzone binnenkomen'

Bernard Cazeneuve

Sleutelsystemen
In diplomatieke kringen is te horen dat het SIS nog veel te weinig wordt gebruikt. "Het is nochtans een van de sleutelsystemen bij het detecteren van rondreizende Syriëstrijders", klinkt het. Vijf lidstaten, waaronder België, zijn verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de gegevens waar de databank over beschikt. De voorbije twee jaar stuurden de Belgische autoriteiten de gegevens van bijna 900 Syriëstrijders en geradicaliseerden door en van 140 personen tegen wie een Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd.

In afwachting van de aanpassing van de Schengengrenscode, die op het terrein grote investeringen met zich zal meebrengen, zullen de lidstaten alvast doen wat het huidig wettelijk kader hen toelaat. Aan de grensposten zullen paspoorten bijvoorbeeld door de databank van Interpol gehaald kunnen worden.

Aan de vergadertafel waarschuwden de Belgische ministers Koen Geens (Justitie) en Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) er voor dat de gewoonte van de nationale inlichtingendiensten om informatie voor elkaar achter te houden, die diensten net kan verzwakken. De vergelijking werd gemaakt met de bankencrisis, waar de lidstaten tijd nodig hadden om in te zien dat een efficiënt toezicht enkel op Europees niveau kan worden georganiseerd.

Frontex
Op de ministerraad werd eveneens beslist dat het Europese grensbewakingsagentschap Frontex moet worden ingezet in de strijd tegen het terrorisme. Het is de bedoeling dat de gegevens waar Frontex over beschikt aan Europol worden overgemaakt - iets wat nu onmogelijk is. Met name de Europese coördinator voor terrorismebestrijding Gilles de Kerchove toonde zich zeer tevreden over dat besluit. "Het zal precies toelaten om beter onderscheid te maken tussen economische migranten, illegale migranten en asielzoekers", zei de Belg.

Lees meer