Termont: "Ik houd me niet vast aan de macht"

De Gentse oppositiepartij Vlaams Belang eist het ontslag van burgemeester Daniël Termont (sp.a). Oppositiepartij N-VA en CD&V doen dat niet, maar willen eerst meer tekst en uitleg. Zelf zei de Gentse burgemeester op de gemeenteraad dat hij zich niet wil vastklampen aan de macht. Verder is Termont begonnen met een eigen registratiesysteem waarin staat wanneer en met welke ondernemer hij een afspraak heeft.

"Bij de Gentse socialisten is er blijkbaar veel gediscussieerd over het feit of de burgemeester al dan niet in functie zou blijven", zei Vlaams Belangkopman Johan Deckmyn. "Termont moet de eer aan zichzelf houden. Indien hij het niet doet, dan kan hij het burgemeesterschap niet combineren met het voorzitterschap van deze raad."

Tegelijk haalde Deckmyn uit naar gemeenteraadslid Geert Versnick (Open Vld). "In deze zaak zou ik de eer aan mezelf houden", klonk het. Deckmyn verklaarde verder dat hij "begreep waarom liberalen en socialisten Versnick een hand boven het hoofd houden", maar niet van Groen. "Er was een tijd dat u dat nooit zou laten passeren, schepen Watteeuw, er was een tijd waar u moord en brand zou schreeuwen. Die tijd was toen u in de oppositie zat, die maagdelijkheid heeft u en uw partij wel definitief verloren."

Deckmyn argumenteerde verder waarom hij de deontologische commissie niet vertrouwt. "Termont roept die samen goed wetende dat hij er vrijgesproken zal worden en wil een ad hoc commissie die zich buigt over Optima."

'Er was een tijd dat u dat nooit zou laten passeren, schepen Watteeuw'

Johan Deckmyn, Vlaams Belang

"Normvervaging"

N-VA vroeg niet om het ontslag van de burgemeester, ook niet als voorzitter van de raad. "Hij moet dat namelijk zelf weten. Hij wordt gedragen door een coalitie en die moet bepalen of het kan dan wel niet kan", zei fractieleider Siegfried Bracke. "Wij willen niet meestappen in een soort Dutroux-sfeer, waarin je verdacht bent als er nog maar een woord valt. Maar dat wil niet zeggen dat er hier geen probleem is." Bracke wilde nog op twee andere punten "verrassen".

Tot zijn "eigen stomme verbazing" heeft Termont de gemeenteraad betrokken bij heel die affaire, aldus nog Bracke, die eigenlijk vindt dat Optima door een onderzoekscommissie of het gerecht moet onderzocht worden. "Vrijdagavond verklaarde die dat hij onvoorzichtig is geweest en inschattingsfouten maakte, wat heb je misdaan waardoor je zelf zegt dat je een inschattingsfout maakte?"

Bracke motiveerde ook dat N-VA niet achter de verhalen over de (vermeende) band tussen Termont en Piqueur zit. "Dat hebben wij niet gedaan, u heeft zelf het probleem veroorzaakt", aldus Bracke, die pas over de kwestie begon toen Termont over zijn partij sprak. "Is het de schuld van N-VA dat Termont voortdurend van versie verandert? Is het de schuld van N-VA dat Termont zegt dat hij Piqueur niet kent, vervolgens een vriend is en vervolgens een goede vriend?"

Over het telefoontje naar de procureur spreekt Bracke over "een stuitend geval van normvervaging". De deontologische commissie dient als "witwasoperatie" en kan volgens hem juridisch niet optreden tegen de burgemeester en schepenen. Bovendien is die commissie politiek gekleurd. Hij vraagt zich af wat de deontologische commissie zal uitzoeken. Bracke besloot met een citaat van Groen. "Wat ons betreft, geen schijnvertoning. Wel ik sluit me daar bij aan, wij ook niet."

'Is het de schuld van N-VA dat Termont zegt dat hij Piqueur niet kent, vervolgens een vriend is en vervolgens een goede vriend?'

Siegfried Bracke, N-VA

Volledig verhaal horen

Ook CD&V vroeg het ontslag niet en wil eerst het volledige verhaal horen, motiveerde fractieleider Veli Yüksel. Hij wil eerst tekst en uitleg krijgen. "Dan denken we dat het aan de meerderheid en de burgemeester is om de juiste beslissingen te nemen", klonk het.

Voor Yüksel was het een "bijzondere gemeenteraad", aangezien "de geloofwaardigheid van de burgemeester ter discussie staat". "Zelfs indien u 100 procent recht in uw schoenen staat, dan nog is de imagoschade voor de stad en het bestuur zeer groot."

De CD&V-fractieleider vindt verder dat het probleem voor een groot stuk bij de communicatie van Termont ligt. Het voorstel van een deontologische commissie is voor hem ook een slechte zaak. "U weet allemaal dat die niet functioneert en niet deugt omwille van de samenstelling."

Weinig tot veel harde feiten, erkende CD&V en daarom "te vroeg om te oordelen over iemand die in deze stad op de burgemeestersstoel zit". Hij hoopte dat Termont de Gentenaars zo snel mogelijk klaarheid verschaft. CD&V wil tot slot de gemeenteraad spoedig bijeenroepen om over de Optima-zaak een grondig debat te voeren.

(Lees verder onder de video.)

'Zelfs indien u 100 procent recht in uw schoenen staat, dan nog is de imagoschade voor de stad en het bestuur zeer groot'

Veli Yüksel, CD&V

Foefelarij

Zelf zei Termont dat hij zich niet vastklampt aan de burgemeesterspost. "Geloof mij, met de hand op het hart zeg ik dat ik me niet vasthoud aan de macht", aldus de burgemeester. Hij herhaalde dat even later in zijn repliek nog eens. "Als collega's zeggen dat ze geen vertrouwen meer hebben, dan is dat voor mij echt geen probleem. Ik zit mij hier niet vast te klampen aan dat belangrijke mandaat. Maar ik weet niet of ik Gent daar een dienst mee zal bewijzen, temeer ik recht in mijn schoenen sta."

In de inleiding van zijn repliek verklaarde Termont ook dat hij het "afschuwelijk" vond wat hem de afgelopen dagen was overkomen. "Er gaat een bank failliet waarvan ik de verantwoordelijken persoonlijk ken en er ontstaat een gespin dat ik daarmee te maken heb."

Wat volgde, was een relaas hoe een aantal artikels in de pers tot stand kwamen, gevolgd door een verduidelijking over contacten met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld waarom hij op "een boot" (niet die van Piqueur) was op de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes: via een vzw werd met een dertigtal ondernemers (waaronder Optima) een aantal jaren een boot gehuurd omdat een stand op de beurs te duur was.

Termont bevestigde voorts dat hij net voor de start van de gemeenteraad een lijst neerlegde bij de stadssecretaris waarin alle getraceerde contacten tussen hemzelf en Jeroen Piqueur of Optima van de afgelopen vijftien jaar staan. In die lijst staan onder meer contacten voor de ontwikkeling van het stadion, Fabiolalaan, Sint-Pietersstation, Eilandje Zwijnaarde of de Zuiderpoort. "Heel grote projecten voor Gent, maar ook kleinere projecten."

Maar, zei Termont, ik heb nooit in occulte plaatsen of kamertjes met hem gesproken. "Ik heb ook nooit of te nimmer gefoefeld", aldus Termont. Hij beweerde ook dat er de laatste jaren geen enkel dossier was waar het schepencollege afweek van het advies van zijn administratie. Voorts benadrukte dat hij op zich weinig betrokken is bij ontwikkelingsprojecten. "Wat ik meer doe is de zaken in gang zetten."

"Wanneer het technisch wordt, dan gaat het dossier naar de schepen van ruimtelijke ordening en de diensten. Ik zeg u met de hand op het hart dat ik nooit aan foefelarij heb deelgenomen. Netwerken is onze kracht in de stad. Als Gent niet meer mag spreken met ondernemers, zal Gent niet de ontwikkeling kennen die het de afgelopen twintig jaar kende."

Termont verklaarde zich akkoord met voorstellen van de oppositie om een afzonderlijke commissie of afzonderlijke gemeenteraad te wijden aan de kwestie. "Ik houd me ter beschikking, organiseer u zoals je denkt dat het moet en zoals je zelf wil." Toch meent hij dat het beter is "voor de sereniteit" om de zaak achter gesloten deuren te behandeling, al gaat hij akkoord om alle stukken en de resultaten die eruit komen ter inzage van pers en politiek te leggen. Termont "smeekte" Bracke tijdens zijn repliek om klacht neer te leggen. "Dan kan ik bewijzen dat ik niets heb misdaan."

Lees meer