4 Politie aan het Joods Museum in Brussel
BELGA Politie aan het Joods Museum in Brussel

Twee mogelijke burgerlijke partijen voor aanslag Joods Museum

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft een dossier geopend over de schietpartij van gisteren in het Joods Museum van België in Brussel. Het Centrum bereidt ook stappen voor om zich burgerlijke partij te stellen in deze zaak. Dat heeft het Gelijkekansencentrum vandaag in een persbericht bekendgemaakt. Bij de schietpartij op de Zavel in Brussel werden drie mensen gedood en een vierde levensgevaarlijk verwond. De dader is nog altijd voortvluchtig.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft de wettelijke mogelijkheid om in rechte op te treden op basis van de Antiracismewet, de Antidiscriminatiewet en de Negationismewet. In principe doet het Centrum dat alleen wanneer de feiten bijzonder ernstig zijn, of wanneer de zaak een belangrijk maatschappelijk belang heeft.

In 2013 kreeg het Centrum 85 meldingen over antisemitisme en/of negationisme. Op basis van die meldingen opende het Centrum 50 dossiers. In 33 dossiers waren er voldoende indicaties om van een strafrechtelijke inbreuk te spreken.

Het jongste jaarverslag van het Gelijkekansencentrum bevestigt dat antisemitisme een erg aanwezige vorm van onverdraagzaamheid blijft. Onderzoek van het Europees Bureau voor de Grondrechten wees in november 2013 in dezelfde richting, toen het de diepe bezorgdheid blootlegde bij de in ons land wonende Joden.

CCOJB
Het Coordinatiecomité van de Joodse Organisaties van België VZW (CCOJB) overweegt ook om zich burgerlijke partij te stellen in het kader van het onderzoek naar de dodelijke schietpartij zaterdag in het Joods Museum van België. Op die manier kan de CCOJB inzage krijgen in het dossier en op de hoogte blijven van de procedure, aldus zijn advocaat Michèle Hirsch vandaag.

De dader van de gruweldaad, die het leven kostte aan drie mensen en waarbij een vierde zwaargewond raakte, is nog steeds voortvluchtig. "We willen ons burgerlijke partij stellen om toegang te hebben tot het onderzoek, aangezien het hier duidelijk gaat om een antisemitische aanslag. Het Joods Museum werd geviseerd, en dus de Joden", aldus Hirsch.

4
BELGA
4
BELGA

Doodsbedreigingen
De voorzitter van de Belgische Liga tegen het Antisemitisme (LBCA), Joël Rubinfeld, wil een klacht indienen nadat hij met de dood bedreigd werd op de Facebook-account van de vereniging. Dat meldt hij vandaag, waarmee hij een bericht van La Dernière Heure bevestigt. De auteur van het Facebook-bericht gaf op het sociaal netwerk uiting van zijn "drang om te doden" nadat hij Rubinfeld gehoord had in de media over de drievoudige moord zaterdag in het Joods Museum van België in Brussel.

"Er heerst momenteel een onrustwekkend klimaat en het valt te overwegen om actie te ondernemen", aldus Rubinfeld. "De schietpartij in het Joods Museum herinnert ons eraan dat antisemitisme vandaag nog steeds tot moorden kan leiden in Brussel. Door die aanslag tegen de Joodse gemeenschap wordt ook de hele natie zwaar getroffen."

De voorzitter van de LBCA herinnerde er ook aan dat uit een peiling over antisemitisme in 2013 door het Europees Bureau voor de Grondrechten bleek dat 40 procent van de Belgische joden overweegt om het land te verlaten omdat ze zich onveilig voelen.

"We willen de politieke verantwoordelijken ontmoeten opdat twee punten opgenomen worden in het politieke programma van de volgende legislatuur: van de strijd tegen antisemitisme een nationale zaak maken en een beleid van nultolerantie voeren tegen elke antisemitische daad", concludeerde Rubinfeld.

4
BELGA

Rouwregister
Het Joods Museum in Brussel heeft intussen een online rouwregister geopend. Dat maakte het museum vandaag bekend. Iedereen die dat wil, kan via het rouwregister zijn steun betuigen aan de familie en de naasten van de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de schietpartij aan de Zavel in Brussel. Het museum verklaarde dat gisteren heel wat steunbetuigingen van over de hele wereld werden geuit.

Het grote publiek kan zijn steun betuigen door een bericht te adresseren aan condoleance@mjb-jmb.org.

Lees meer