thinkstock

"Onvervulde kinderwens pijnlijker voor mannen"

Hoewel we op het eerste gezicht geneigd zijn te denken dat een onvervulde kinderwens vooral bij vrouwen een enorme leegte nalaat, blijkt nu uit een recente Britse studie dat mannen er eigenlijk het hardst van afzien. Zo zouden mannen zonder kinderen niet alleen een hoger risico lopen op een depressie, maar voelen ze zich ook geïsoleerder en kwader.

Robin Hadley van de Keele University ondervroeg 27 kinderloze mannen en 81 kinderloze vrouwen tussen de 20 en 60 jaar. Van de ondervraagde Britse heren gaf 59 procent aan dat ze kinderen wilden tegenover 63 procent bij de dames. Verrassend is echter dat de helft van de mannen met een onvervulde kinderwens zich afgezonderd voelden omdat ze geen kinderen kunnen krijgen. Bij de vrouwen had 'slechts' 27 procent het gevoel dat ze er niet bij horen.

Eén op de vier mannen gaf bovendien toe dat ze boos waren, tegenover 18 procent bij de vrouwen. Maar er spelen ook nog andere gevoelens een rol. 56 procent van de heren voelde zich verdrietig zonder kinderen, terwijl 'slechts' 43 procent van de dames aangaf droevig te zijn. Wat de schuldgevoelens betreft, domineren de vrouwen dan weer. Terwijl van de ondervraagde heren niemand aangaf zich schuldig te voelen dat ze geen kinderen hadden, staken schuldgevoelens bij 16 procent van de vrouwen de kop op.

Mannen sterker beïnvloedbaar
Het onderzoek ontdekte bovendien dat de reden waarom mannen en vrouwen kinderen willen, enorm verschillend is. De kinderloze vrouwen verwezen bijvoorbeeld voornamelijk naar hun persoonlijke wens en de biologische klok die tikt, terwijl mannen zich veel sterker laten beïnvloeden door hun omgeving. Zo voelden de heren een veel grotere culturele, maatschappelijke en familiale druk dan de vrouwen.

Tegendeel
"Er is ontzettend weinig onderzoek naar een kinderwens bij mannen. Mijn studie toonde nochtans aan dat de kinderwens bij mannen en vrouwen gelijkaardig is. Toch voelen kinderloze mannen zich bozer, droeviger, jaloerser, depressiever en geïsoleerder. Dit spreekt het algemene idee tegen dat vrouwen liever kinderen zouden willen dan mannen", besluit Hadley.

Lees meer