UNKNOWN

Vijf nieuwe richtingen in het hoger onderwijs

Er komen vijf nieuwe richtingen bij in het Vlaamse hoger onderwijs. De Vlaamse regering keurde de erkenningen van de nieuwe richtingen goed, zo meldt Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet.

De nieuwe richtingen zijn: Master in de Rechten aan de transnationale Universiteit Limburg (tUL) in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven), bachelor in de pedagogie van het jonge kind aan de Karel de Grote Hogeschool en de Arteveldehogeschool, - bachelor in het industrieel productontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaanderen, bachelor in het retailmanagement aan de Hogeschool Gent en master in de ergotherapeutische wetenschap als nieuwe gezamenlijke opleiding aan de Universiteit Gent, KUleuven, de Hogeschool Gent, de HUB-EHSAL, de Katholieke Hogeschool Kempen, de Arteveldehogeschool, de Hogeschool West-Vlaanderen en de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende.

Procedure
Dat er vijf nieuwe richtingen bijkomen is niet vanzelfsprekend. Hogescholen en universiteiten moeten eerst kunnen aantonen of de nieuwe opleiding wel een 'leemte in het Vlaamse onderwijsaanbod invult én voldoet aan een reële behoefte op de arbeidsmarkt'. Daarnaast onderzoekt de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) ook altijd of de opleiding wel van een voldoende hoge kwaliteit zal zijn. Deze procedurestappen zijn intussen volledig doorlopen en de adviezen van Erkenningscommissie en de NVAO bleken positief. (belga/lvl)

Lees meer