THINKSTOCK

Aan de kant, ADHD: dokters willen stoornis voor 'dromerige' kinderen

Te veel Amerikaanse kinderen die niet hyperactief zijn, maar wel een aandachtsstoornis hebben, krijgen een ADHD-stempel opgedrukt. Onderzoekers pleiten nu voor de erkenning van een nieuwe aandachtsstoornis om zo een hele groep kinderen te herklasseren.

Volgens The New York Times zeggen enkele wetenschappers dat bijna twee miljoen Amerikaanse kinderen aan een nieuw soort aandachtsstoornis lijden die 'sluggish cognitive tempo' (SCT) heet. Voorstanders van de nog niet erkende aandoening zeggen dat het om een legitieme diagnose gaat die los van ADHD staat en waar een andere behandeling voor nodig is.

Anders dan bij ADHD gaat het niet om kinderen die hyperactief, extravert, opdringerig en risicozoekend zijn, maar eerder dromerig, passief en verlegen. Hun gedrag is eerder sloom. Ze verwerken informatie trager en tonen soms gebrek aan motivatie. Toch zou in Amerika zowat een miljoen van de bijna 6 miljoen kinderen met een ADHD-diagnose een stempel opgedrukt krijgen die ze niet verdienen.

"Als je over dagdromen of gedachtedwalingen spreekt met iemand wiens zoon of dochter dat excessief doet, herkennen ze dat uit hun eigen ervaring. Ze weten waarover je praat", zegt professor Keith McBurnett van de universiteit van California, auteur van verschillende papers over SCT.

Meer van hetzelfde
Vier miljoen Amerikaanse kinderen krijgen dagelijks medicijnen om hun ADHD-symptomen onder controle te krijgen. Met die getallen, samen met de brede allesomvattende waaier van symptomen, stijgt de bezorgdheid dat bij grote aantallen kinderen een verkeerde diagnose is gesteld.

Dat is volgens sceptici met het probleem. Nu al zouden te veel kinderen verkeerdelijk een ADHD-diagnose krijgen, terwijl de vastgestelde problemen eigen zijn aan gedragingen uit de kindertijd. SCT zou dan meer van hetzelfde zijn.

Diagnose du jour
"We zien een bevlieging in evolutie", countert Allen Francis, emeritus professor psychiatrie aan de Duke University. "Net zoals ADHD de laatste 15 jaar de diagnose du jour was, is dit het begin van een andere. Dit is een openbaar gezondheidsexperiment op miljoenen kinderen."

McBurnett en andere wetenschappers waarschuwen ervoor dat strikter wetenschappelijk onderzoek nodig is voordat de diagnose erkenning krijgt, of dat er zelfs medicatie voor wordt gegeven. Zij merken ook op dat er nog geen consensus is over een lijst van symptonen voor SCT.

Lees meer