Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het ontstaan van een burn-out.
getty Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het ontstaan van een burn-out.

Exclusief voor abonnees

Baas speelt cruciale rol bij ontstaan van burn-out: “Het is echt geen eufemisme voor luiheid”

NIEUWE UGENT-BEVRAGING BIJ 1.153 PATIËNTEN

Onvoldoende feedback, een hoog werktempo en een druk om constant bereikbaar te zijn: leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het ontstaan van een burn-out. Dat blijkt uit een bevraging van de UGent in samenwerking met 'De Morgen' bij 1.153 (ex-)burn-outpatiënten. "Werkgevers moeten dit ernstig nemen."

"Onvoldoende feedback van mijn leidinggevende heeft bijgedragen tot mijn burn-out." Dat geven zeven op de tien bevraagden aan in een enquête die arbeidseconoom Stijn Baert en organisatiepsycholoog Eva Derous (beiden UGent) in april van dit jaar hebben afgenomen.

Van de 1.153 (ex-)burn-outpatiënten die de bevraging invulden, leggen zeven op de tien ook een deel van de oorzaak van hun burn-out bij de druk om constant bereikbaar te moeten zijn. Meer dan acht op de tien vermelden een hoog werktempo of hoge werkhoeveelheid als oorzaak.

"Werkgevers moeten deze problematiek ernstig nemen", zegt Baert. Van de werkende bevolking in Vlaanderen kampt ruim zeven procent met burn-outklachten. Nog eens negen procent zit in de gevarenzone. In totaal gaat het om 460.000 werknemers. "Burn-out bestaat en is geen eufemisme voor luiheid", aldus Baert. "Werkgevers moeten dan ook voldoende investeren in hun mensen, zelfs al lonen die investeringen pas later, wanneer hun werknemers al bij de concurrentie werken."

Time-outs

Naast traditionele voorstellen om burn-out te voorkomen, zoals flexibele werkuren om de werk-privébalans te herstellen of geen e-mailverkeer meer in de avond, zijn er nog alternatieven mogelijk, zegt organisatiepsycholoog Eva Derous. "Een meer aangepast loopbaanbeleid, waarbij medewerkers in functie van de persoonlijke noden af en toe eens een 'time-out' kunnen inlassen, is een interessante piste voor verder onderzoek."

Ook bij re-integratie spelen de leidinggevenden een grote rol: burn-outpatiënten zien een gebrek aan steun van de bazen als een reden om niet terug te keren. Drie op de vier bevraagden zien een werkomgeving die opnieuw evenveel verwacht als de belangrijkste drempel om de carrière verder te zetten.

Arts bepaalt wat kan

Volgens Kasper Demol, woordvoerder van werkgeversorganisatie VOKA, "nemen werkgevers burn-out wel degelijk serieus". "We organiseren infosessies en maken werkbaar werk bespreekbaar in de SERV (overlegorgaan met vakbonden en werkgevers op Vlaams niveau, red.). We stellen een flexibele vorm van werken voor, ook na de burn-out. De doktersbriefjes van nu vinden we heel binair: ofwel zit je thuis ofwel ga je werken. Wij pleiten voor fit notes: laat een arts bepalen wat een werknemer wel of niet kan. Misschien kan die al enkele dagen per week werken, waarom hem dan niet mondjesmaat laten terugkomen?"

Werkgevers spelen een belangrijke rol, maar de bevraagden steken ook de hand in eigen boezem. Bijna negen op de tien bevraagden geven aan dat de eigen neiging om constant hard te willen werken heeft bijgedragen tot hun burn-out. "Werknemers mogen dus ook niet alle heil van hun baas verwachten, maar moeten zelf afgrenzen en tijdig hulp zoeken", zegt Baert.

De bevraging die Baert en Derous organiseerden, is een pilotstudie. Samen met doctoraal onderzoekers Claudia Rooman, Philippe Sterkens en Eline Moens zullen ze de komende vier jaar focussen op minder bestudeerde oorzaken van burn-out en op de gevolgen ervan voor de verdere carrière. (DM)

Negen op tien leggen de schuld ook bij zichzelf

Acht op tien vinden het werktempo te hoog

Zeven op tien ervaren te veel druk om constant bereikbaar te zijn

Zeven op tien krijgen te weinig feedback van hun leidinggevende

20 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Patrick Kelchtermans

    zoals altijd heb je de 'echte' gevallen en de profiteurs. Die laatsten maken dat de eerste groep niet altijd geloofd wordt en dat iedereen over dezelfde kam wordt gescheerd. Incompetente teamleads kunnen veel kapot maken en het duurt vaak jaren eer het management dat in de gaten heeft. Intussen noemt men het uitvoerend personeel, van wie men gewoonlijk geen al te hoge dunk heeft, 'zagers' en 'klagers'. Op een gegeven moment breken deze personen, of denken ze foert en vallen ze uit.

  • stefan ceulemans

    Hoe zou dat nu komen ze melken ons volledig uit

Lees meer