THINKSTOCK

Deze cijfers bewijzen dat Wereldaidsdag ook in ons land broodnodig is

Het hiv-virus uitroeien tegen 2030: volgens de VN is het mogelijk. Maar dat er nog veel werk aan de winkel is, blijkt uit recente cijfers van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Hoewel de situatie op globaal vlak rooskleuriger begint te ogen, blijft het aantal besmettingen in de westerse wereld immers stijgen.

Het aantal nieuwe hiv-infecties is globaal gedaald van 3,3 miljoen in 2002 tot 2,3 miljoen in 2012. Een succes dat mede toe te schrijven is aan initiatieven als deze Wereldaidsdag, maar vooral aan de grondige verbeteringen in behandeling en preventie in gebieden met een grote prevalentie, zoals Afrika.

In Europa is een verbetering nauwelijks merkbaar, zei hiv-expert Linos Vandekerckhove van het UZ Gent in een recent interview. "Het probleem is dat de epidemie bij ons geconcentreerd is in twee bevolkingsgroepen: politiek vluchtelingen, voornamelijk uit Afrika en Oost-Europa, en homoseksuele mannen."

Ook in België is van een verbetering geen sprake. Waar het aantal nieuwe besmettingen in 1985 nog 658 bedroeg, is dat in 2013 gestegen tot 1.115. Dat komt neer op 101 nieuwe diagnoses per miljoen inwoners of gemiddeld 3,1 nieuwe diagnoses per dag. Het aantal gediagnosticeerde hiv-infecties in 2013 daalde wel met 9 procent in vergelijking met 2012, toen een record werd genoteerd sinds het begin van de epidemie.

Homoseksuele mannen en heteroseksuele personen van Sub-Saharaans Afrika vormen ook hier de grootste risicogroepen. Beide groepen vertegenwoordigden in 2013 samen 58 procent van de nieuwe patiënten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Het aandeel van mannen in de nieuwe diagnoses is gestegen. In de periode 1994-2005 schommelde hun aandeel tussen 51 en 60 procent; in 2013 liep dat op tot 70 procent. Een belangrijke factor daarbij is besmetting via homoseksuele contacten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Seksuele betrekkingen tussen mannen waren in 2013 de meest frequent gerapporteerde overdrachtswijze. Voor het eerst steeg het aandeel boven de helft: 50,6 procent tegenover 44,2 procent in 2012. De diagnoses bij homoseksuele mannen namen in de 15 voorgaande jaren gestaag toe: in 2013 lag het aantal viermaal hoger dan in 1999. 66 procent van deze groep heeft de Belgische nationaliteit.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

De daling die in 2013 werd waargenomen in het aantal nieuwe besmettingen, kan vooral toegeschreven worden aan een daling van het aantal diagnoses in de populatie afkomstig van Sub-Saharaans Afrika. Vorig jaar werden in die groep 230 diagnoses gerapporteerd, een daling met 24 procent in vergelijking met 2012. Het aantal nieuwe diagnoses bij personen met een andere Europese nationaliteit nam daarentegen toe. In 2013 werden in deze groep 139 hiv-diagnoses geregistreerd, tegenover 112 in 2012 (+24%).

Ook het aantal diagnoses bij personen met de Belgische nationaliteit is licht gedaald (-6 procent) tegenover 2012. In vergelijking met 2011 nam het aantal besmette Belgen wel toe met 4 procent. In 12 jaar tijd is het aantal nieuwe hiv-diagnoses bij Belgen bijna verdubbeld (+87 procent). Hun aandeel is gestegen van 30 tot 48 procent.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer