thinkstock

Hoeveel drank is nu eigenlijk té veel?

"Alles met mate", zo luidt de algemene regel, ook als het om drankgebruik gaat. Een beetje kan geen kwaad, trop is te veel. Maar hoeveel is nu eigenlijk té veel? Gaat u alvast zitten en schenk een glas in, want de jongste bevindingen zijn ronduit verbluffend. En voor sommigen onder u wellicht confronterend.

Decennialang kregen we te horen dat een drankje op tijd en stond ons kan helpen beschermen tegen een hartaanval. De drank houdt de bloedvaten zuiver en vrij van aanslag. Maar! Te veel drinken kan het hart vergiftigen. Waar ligt de grens tussen wat goed voor je is en wat slecht?

Researchers led by Dr. Scott Solomon, professor of medicine at Harvard Medical School and director of non-invasive cardiology at Brigham and Women's Hospital, and his colleagues provide some clues Tuesday in their latest report in the journal Circulation: Cardiovascular Imaging. T

Hartafwijkingen
Voor een nieuw rapport in het vakblad voor cardiovasculaire beeldvorming werd 4.466 bejaarden naar hun alcoholconsumptie gevraagd. Vervolgens werden echocardiograms genomen om na te gaan of er veranderingen waren in de structuur en functie van het hart. Besluit? Hoe meer een persoon had gedronken in zijn leven, hoe meer afwijkingen werden vastgesteld.

Man of vrouw
De harten van mannen die meer dan twee drankjes per dag nuttigden, of 14 of meer eenheden per week, waren vergroot maar ook zwakker omdat ze harder hadden moeten pompen. Dezelfde resultaten zagen onderzoekers bij vrouwen die iets meer dan één drankje per dag dronken.

Hoe lang?
Toekomstig onderzoek moet dieper ingaan op de vraag hoe lang mensen regelmatig drinken. Zoals bij elke blootstelling, zouden de effecten van alcohol cumulatief kunnen zijn. Gezien de proefpersonen een gemiddelde leeftijd van 76 jaar hadden, toonden hun harten de gevolgen van tientallen jaren blootstelling aan alcohol. Het is nog niet duidelijk of er een drempel is waar de schadelijke effecten de bovenhand krijgen op de positieve  impact van alcohol.

Meer dan twee drankjes per dag
"Van zodra een man meer dan twee drankjes per dag drinkt, begin je subtiele aanwijzingen te zien van toxische effecten op het hart. Die kunnen op lange termijn problemen opleveren", stelt professor Scott Solomon. De cardioloog van de Harvard Medical School leidde het onderzoek. "Die grens ligt nog lager voor vrouwen".

Hoewel de negatieve effecten van alcohol op het hart van persoon tot persoon variëren, lijkt maximum twee drankjes per dag de richtlijn. Met meer dan twee eenheden per dag drink je jezelf de gevarenzone binnen. Santé! Maal twee.

Lees meer