2
THINKSTOCK

Is vaak op de kleinkinderen passen schadelijk voor grootouders?

"Grootouders die vijf keer per week op hun kleinkinderen passen, scoren slechter op geheugentests dan grootouders die dat maar één keer per week doen." Dat is de verrassende conclusie van een Australisch onderzoek. Geriater Lucien De Cock is sceptisch over de resultaten.

In de studie moesten 186 Australische grootmoeders, die waren ingedeeld afhankelijk van hoeveel keer per week ze op hun kleinkinderen pasten, drie cognitieve testen afleggen. De onderzoekers verwachtten op voorhand dat die grootmoeders die het meeste voor hun kleinkinderen zorgen, het beste zouden scoren. Over het algemeen wordt namelijk aangenomen dat sociale contacten de cognitieve vaardigheden van ouderen kunnen verbeteren en een goed middel zijn tegen beginnende dementie en alzheimer.

Maar dat bleek niet te kloppen. De grootmoeders die hun kleinkinderen het minste zagen - één keer per week - scoorden het beste, vooral op het vlak van werkgeheugen en de snelheid waarmee ze informatie mentaal verwerkten. Wie vijf keer of meer per week op zijn kinderen past, scoorde het slechtst. Genoeg voor de onderzoekers om te besluiten dat wie meer op zijn kinderen past, slechter scoort op geheugentests.

"Sociale contacten zijn wél goed"
De Belgische geriater Lucien De Cock is echter sceptisch: "Dit is maar één onderzoek met één conclusie. Het verandert niet de wetenschap, die nog altijd zegt dat sociale contacten goed zijn voor het cognitief functioneren van ouderen. Ook is al langer bewezen dat specifieke contacten met hun kleinkinderen ouderen kunnen motiveren om langer mentaal actief te blijven, denk maar aan computerles of het aanleren van de euro."

De Cock is het er wel mee eens dat 'trop te veel is'. Uit de vragenlijst die bij de studie hoorde bleek ook dat veel grootouders die vaak op hun kleinkinderen passen, aangaven dat ze zich 'overbevraagd' voelen door hun kinderen. Mogelijk zijn ze daardoor ook oververmoeid, minder alert en scoren ze slechter op cognitieve testen. Een gegeven dat ook De Cock vaak tegenkomt in zijn praktijk, maar waar voor hem te weinig aandacht aan wordt besteed. "Ze zijn met zeer velen, de grootouders die het niet aankunnen, die zorg voor hun kleinkinderen. Maar velen durven dat niet zeggen tegen hun zoon of dochter."

2 Lucien De Cock.
PHOTO_NEWS Lucien De Cock.

Lees meer