THINKSTOCK

Zeven op de tien Belgen gaan niet jaarlijks naar de tandarts

Zeven op de tien Belgen (69 procent) gaan niet jaarlijks naar de tandarts en een kwart gaat zelfs nooit in de tandartsstoel zitten. Dat heeft enerzijds te maken met het financiële aspect, maar ook leeftijd, geslacht en sociale status spelen een rol. Dat meldt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Uit de analyse van de consumptie van tandzorg door de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, blijkt dat tussen 2004 en 2008, 25 procent van de leden geen enkel contact heeft gehad met zijn tandarts. Slechts 31 procent heeft elk jaar een bezoek gebracht aan zijn of haar tandarts, zo blijkt uit een eerder gepubliceerd rapport in 2012. De conclusies van het rapport zijn ook nu nog valabel, aldus Regina De Paepe.

Leeftijd

Het financiële aspect is belangrijk, maar daarnaast spelen ook andere factoren een rol. Een daarvan is leeftijd. Zo zijn tieners volgens de studie de trouwste klanten: tweederde van de adolescenten gaat tenminste om de twee jaar naar de tandarts. Bij jongeren tussen de 20 en 25 jaar gaat het nog om één op twee. Ook 50-plussers laten het vaak afweten. Geslacht is eveneens bepalend want uit de cijfers blijkt dat de kans dat vrouwen naar de tandarts gaan 47 procent groter is dan bij mannen.

Voorts wordt in Vlaanderen en Brussel meer naar de tandarts gegaan dan in Wallonië. Een laatste bepalende factor is sociale status. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming gaan ondanks de geringe kosten twee keer minder langs bij de tandarts.

Om het tandartsbezoek te stimuleren stellen de Onafhankelijke Ziekenfondsen onder meer voor om communicatiecampagnes rond tandhygiëne te voeren die specifiek gericht zijn op jongeren en acties te ondersteunen naar risicogroepen toe. Daarnaast houdt het ziekenfonds op 18 maart een symposium over het belang van verzorgde tanden.

Lees meer