3
Thinkstock

Slimmer zonder moeite dankzij deze zes hobby's

Wil je ook in uw vrije tijd slimmer worden, zonder er veel moeite voor te moeten doen? Dan kan je misschien een van onderstaande hobby's uitproberen. Wetenschappers hebben bewezen dat het aanleren van nieuwe vaardigheden kan bijdragen tot de creatie van zenuwbanen die de hersenen sneller én beter doen werken.

Muziek spelen stimuleert de creativiteit, analytische vaardigheden, het taalgevoel, de motoriek en zelfs het gevoel voor wiskunde. Diverse hersenonderzoeken hebben uitgewezen dat het bespelen van een muziekinstrument de hersenbalk verstevigt, die de twee hersenhelften met elkaar verbindt en ervoor zorgt dat ze informatie kunnen uitwisselen.

De linker hersenhelft is onder andere verantwoordelijk voor ons taalgevoel, logica en realiteitszin, terwijl de rechter helft instaat voor ruimtelijk inzicht, verbeelding en gevoelstoestand. Bij musicerende kinderen blijken beide helften sterker met elkaar verbonden te zijn. Dat komt door de activering van neuronen in de hersenen: er sterven minder neuronen af en er ontstaan betere verbindingen.

Ongeacht de leeftijd is er een verband tussen een betere hersenbalk en de werking van het geheugen, het probleemoplossende vermogen en het algemene functioneren van de hersenen.

Of je nu houdt van Harry Potter of vakbladen, de voordelen zijn dezelfde: lezen vermindert stress en verbetert de algemene en emotionele intelligentie.

Lezen helpt je dus niet alleen de gevoelens van andere mensen in te schatten, maar verbetert tegelijk uw probleemoplossend vermogen en helpt je informatie beter te interpreteren en verbanden te leggen.

Sport

Dat lichaamsbeweging de kennisfuncties verbetert, was al langer geweten. Intensief sporten is daarvoor zelfs niet nodig: Ierse onderzoekers ontdekten dat gematigde, maar regelmatige inspanningen veel effectiever zijn.

Indien u regelmatig beweegt, worden de cellen in uw lichaam overspoeld met BDNF, een eiwit dat de zenuwcellen stimuleert. De voordelen: betere leervaardigheden, concentratie, geheugen en begrip.

3
Thinkstock

Nieuwe taal

Een van de beste manieren om uw geheugen te verbeteren is het aanleren van een nieuwe taal. Onderzoek heeft aangetoond dat wie meertalig is, beter is in het oplossen van puzzels. Een nieuwe taal leren, helpt de hersenen beter te presteren bij mentale inspanningen.

Een onderzoek van de universiteit van Chicago wees daarnaast uit dat tweetalige kinderen een streepje voor hebben op sociaal vlak. Meertalig zijn, blijkt te helpen bij het inschatten van een situatie en de gedachten van anderen.

Meditatie

In 1992 nodigde de Dalai Lama wetenschapper Richard Davidson uit om zijn hersengolven te komen bestuderen tijdens het mediteren. Het doel: uitvissen of hij op commando specifieke hersengolven zou kunnen genereren. Wanneer hem en andere monniken gevraagd werd te focussen op het gevoel medelijden, toonden hun hersengolven aan dat ze zich effectief in een diepe staat van medelijden bevonden.

De resultaten van het onderzoek suggereren dat we onze hersengolven wel degelijk kunnen controleren en kunnen voelen wat we ook maar willen. Een eigenschap die handig van pas kan komen tijdens onderhandelingen of verkoopsgesprekken. Geen wonder dat mediteren aantrekkelijk is voor zakenmensen.

Denkspelletjes

Diverse studies wijzen uit dat Sudoku's, kruiswoordraadsels, bord- en kaartspelen, en zelfs videogames de hersenen stimuleren. Ze brengen veranderingen in de zenuwbanen teweeg waardoor de hersenen zichzelf reorganiseren, met positieve gevolgen voor ons analytische vermogen.

Elk van deze spelletjes heeft zijn eigen voordelen. Zo zou het oplossen van kruiswoordraadsels het risico op dementie met vijftig procent verlagen, leren kaartspellen je zich beter te concentreren, verbeteren computerspellen het geheugen en helpen sudoku's de verbindingen tussen de neuronen te versterken.

3
Thinkstock

Lees meer