Thinkstock

Studie: intelligente mensen vloeken meer

Volgens een studie van de Universiteit van Rochester in de Verenigde staten zouden intelligente mensen vaker vloeken - en vaker naakt rondlopen in huis. De studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Personality and Indiviual Differences, toonde ook dat extraverte mensen sneller een vuile mop vertellen en servicegerichte mensen vaker onder de douche zingen.

Voor hun onderzoek stelden ze een duizendtal mensen vragen over vierhonderd verschillende gewoontes. Ze vroegen de deelnemers dan bijvoorbeeld of ze onder de douche zongen en hoe vaak ze dat deden. Daarna koppelden ze de resultaten aan hun persoonlijkheidstype.

Men kon vaststellen dat verschillende persoonlijkheidstypes er ook verschillende gewoontes op nahielden. Intelligentere mensen vloeken vaker, ontbijten vaker pikant en chillen vaker naakt in huis, terwijl extraverte mensen vaker sneller dan 120 km/u rijden, meer gokken en op café gaan.

Lees meer