2
thinkstock

Helft Belgen single tegen 2060

Het aantal singles in België blijft toenemen. Tegen 2060 zal de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan, schrijven de Mediahuiskranten vandaag.

Ter vergelijking: in 2016 was dat nog maar één op de drie. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Federaal Planbureau. "Die toename kunnen we toeschrijven aan twee groepen", zegt Dimitri Mortelmans, socioloog aan de UAntwerpen. "Er is de vergrijzing. Zowel alleenstaanden als weduwes/weduwnaars willen langer zelfstandig thuis wonen."

Sex and the City-generatie
De tweede groep: de Sex and the City-generatie. "Dat zijn de happy singles die graag in bruisende grootsteden wonen." Het Planbureau ziet ook nog een derde groep: alleenstaande mannen tussen dertig en vijftig jaar. Zij hebben meestal een echtscheiding achter de rug. "Deze resultaten stemmen tot nadenken", zegt Philippe Donnay van het Federaal Planbureau. "Op het vlak van woon- en mobiliteitsbeleid moet worden rekening gehouden met deze verwachting."

Nieuw beleid

"Het is de hoogste tijd dat het beleid start met een doorgedreven 'single-toets' wanneer ze beslissingen neemt. Het is fout te denken dat een Vlaams gezin standaard bestaat uit papa, mama en twee kindjes. Alleenstaanden worden nog steeds overdreven financieel gediscrimineerd en dat moet stoppen". Dat zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a).

Hij (sp.a) pleit er ook al langer voor om het beleid meer af te stemmen op dat toenemend aantal singles. Beenders: "Het is de hoogste tijd dat het beleid realisme aan de dag legt qua gezinssamenstelling. Het is absoluut niet meer de norm te denken dat een Vlaams gezin bestaat uit mama, papa, kindje. De samenleving verandert, de regelgeving niet".

Volgens Beenders voert de Vlaamse regering alvast een beleid dat onvoldoende rekening houdt met de groeiende groep alleenstaanden. Hij verwijst daarvoor naar de nieuwe waterfactuur en de veelbesproken energieheffing, ook bekend als de Turteltaks.

Oppositiepartij sp.a pleit voor een "doorgedreven single-toets" in de Vlaamse regelgeving. "Het kan niet langer zijn dat er bij financieel zwaarwichtige beslissingen onrechtvaardige gevolgen zijn voor alleenstaanden", besluit Beenders.

2 Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a).
rv Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a).

Lees meer