2
THINKSTOCK

Met dit plan kan iedereen straks deeltijds werken

Ook last vandaag van de maandagblues? En morgen begint voor duizenden Belgische gezinnen pas écht weer de dagelijkse sleur, die enorm veel energie van ons vraagt om werk en privé en kinderen allemaal netjes te combineren. Maar de Canadese professor Jennifer Nedelsky beweert dat het totaal anders kan. Haar grote plan voor de toekomst wordt vaak weggezet als "te gek voor woorden" maar diezelfde criticasters zouden er maar wat graag meteen voor tekenen. Iederéén deeltijds werken, dat is het maffe (?) idee.

Nedelsky stelt een werkweek van minimum 12 en maximum 30 uren voor. Werkgelegenheid verzekerd! Maar... er is natuurlijk een addertje onder het gras. Dit systeem veronderstelt dat iedereen zich ook voor hetzelfde aantal uren inzet voor onbezoldigd vrijwilligerswerk ten dienste van de gemeenschap. In de brede zorgsector, zeg maar.

Efficiënter uit moederschapsverlof
De professor haalt de mosterd bij werkgevers die constateren dat mama's die uit ouderschapsverlof komen eens zo efficiënt zijn en bij werkgevers die klagen over het aanwerven van personeel met beperkte levenscapaciteiten.

Volgens Nedelsky zou haar - utopische? - systeem niks dan voordelen opleveren. Er zou werk voor iedereen zijn, het zou gedaan zijn met de loonkloof tussen man en vrouw, je gezinsleven gaat erop vooruit en wie zorgen nodig heeft, zou een betere dienstverlening van de maatschappij krijgen. Dit zou niet alleen echt wérken, volgens Nedelsky, maar is zelfs "een dringende noodzaak als we willen overleven op deze planeet".
Lees hieronder verder.

2 Professor Jennifer Nedelsky.
kos Professor Jennifer Nedelsky.

Niet alleen voor werkende mama's
Nedelsky wil niet alleen maar het leven van mama's die graag willen werken vergemakkelijken. "Het punt is dat mensen die ervaring (van zorgverlening) echt wel nodig hebben en dus moeten ze overtuigd worden van de vele voordelen." Een gedachte die ook vaak terugkomt bij schoolverlaters die te kennen geven helemaal niet goed voorbereid te zijn op een werkcarrière. Als iedereen vrijwilligerswerk doet, dan krijg je alvast sociale en praktische vaardigheden mee die later van pas komen in je betaalde job, beweert de professor van de universiteit van Toronto.

Er zijn dus voordelen, maar wat zijn dan de nadelen van het huidige systeem? "Er komt meer en meer bewijs dat mensen die lange dagen werken eigenlijk minder productief zijn - in de zin van minder efficiënt - dan wie minder uren klopt", zegt Nedelsky aan news.com.au. "En de alsmaar toenemende stress bij werknemers kost bedrijven flink wat geld aan niet-gewerkte dagen, concentratiestoornissen, etc."

Competitie
Uiteindelijk draaien haar voorstellen niet rond wat extra vrije tijd en maatschappelijke dienstverlening maar rond een betere levenskwaliteit, besluit Nedelsky. Velen zijn ongelukkig met de huidige gang van zaken maar denken dat het niet anders kan door de competitieve, globale economie en de hoge woningprijzen die een dubbel inkomen noodzakelijk zouden maken. Maar volgens Nedelsky zijn er wel degelijk waardevolle alternatieven. "Mensen moeten nadenken over hoe ze echt willen leven en over welke veranderingen dit mogelijk kunnen maken."

Lees meer