2 Alleenwoners zitten vaak met vragen en problemen rond onder meer fiscaliteit en huisvesting.
THINKSTOCK Alleenwoners zitten vaak met vragen en problemen rond onder meer fiscaliteit en huisvesting.

Nieuwe vereniging komt op voor belangen van alleenwoners

De groeiende groep mensen die alleen woont, heeft voortaan een eigen belangenvereniging: all1. Alleenwoners zitten vaak met vragen en problemen rond onder meer fiscaliteit en huisvesting. All1 wil daarover een maatschappelijk en politieke debat op gang brengen. "Het streefdoel is te komen tot een leefvormneutrale regelgeving binnen een maatschappij met een meer waarheidsgetrouw beeld van de zeer diverse groep alleenwoners", legt voorzitster Carla Dejonghe, Brussels Open Vld-politica, uit.

Vandaag bestaat één op de drie Belgische huishoudens uit één persoon. In grote steden zoals Brussel of Parijs is dat zelfs al de helft. Maar politiek gezien blijft die groeiende groep volgens all1 grotendeels "onzichtbaar". Daar wil de belangenvereniging iets aan veranderen.

De organisatie wil niet enkel aandacht vragen voor de specifieke bekommernissen en problemen van alleenwoners, maar wil ook komaf maken met "het clichébeeld van de jonge happy single die volop geniet van het vrijgezellen- en stadsleven." Carla Dejonghe: "De werkelijkheid is complexer. De oprichters van all1 weerspiegelen dan ook de diverse samenstelling van de alsmaar groeiende groep alleenwoners: man en vrouw, met en zonder kinderen, jong en minder jong, single of in een LAT-relatie. All1 richt zich dus tot iedereen die door veranderende situaties alleen komt te staan. Als velen onder ons op een bepaald moment in ons leven een tijdje alleen komen te wonen, is iedereen dus betrokken partij".

2 Carla Dejonghe.
rv Carla Dejonghe.

Lees meer