Het Dirk Martenscomité bij 'De Zwette Maan'.
Foto Lievens Het Dirk Martenscomité bij 'De Zwette Maan'.

Dirk Martens wordt ereburger

INVOERDER BOEKDRUKKUNST KRIJGT IN NOVEMBER OFFICIËLE TITEL

Het zal menig Aalstenaar verbazen, maar Dirk Martens is nog geen ereburger van de stad Aalst. Daar komt nu verandering. In november zal de gemeenteraad de invoerder van de boekdrukkunst in de Nederlanden officieel ereburger van de stad maken.

Aalst, dat is de stad van Daens, Boon en Martens. Maar hoe komt het dan dat Dirk Martens, in tegenstelling tot priester Daens en schrijver Boon, nog geen ereburger is? "In het begin werd het ereburgerschap toegekend aan levende Aalstenaars", legt Luc Geeroms uit. "Valerius De Saedeleer, Alfred Kelders, maar ook kanunnik Michaël Ghijs leefden nog toen ze ereburger werden. Adolf Daens en Louis Paul Boon waren in 2004 de eersten die na hun dood ereburger werden en dus is het nu ook logisch om Dirk Martens ereburger te maken", zegt Luc Geeroms. "Bij de vernieuwde werking van het Dirk Martenscomité heb ik de leden van het comité gezegd: we gaan niet bij de pakken blijven zitten. Ik heb aan het schepencollege voorgesteld om hem ereburger te maken en dat voorstel is unaniem goedgekeurd. Het zal in november op de gemeenteraad worden gebracht", zegt schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V).

Revolutionair

Wie was nu die man die een standbeeld kreeg op de Grote Markt waar honderden Aalstenaren dagelijks voorbijlopen? Hij werd in 1446 geboren in een welgestelde Aalsterse familie en staat bekend als de invoerder van de boekdrukkunst in de Zuidelijke Nederlanden. "Je moet je dat zo voorstellen: voor Martens lazen de mensen in onze contreien teksten op perkament en boekrollen en dat was al zo van de zevende eeuw voor Christus. Na hem werd informatie verspreid via boeken. Dat was een enorme revolutie, een beetje te vergelijken met wat wij nu in onze tijd meemaken met de digitale revolutie. Wij maken de volgende stap mee, van boeken naar internet", zegt schrijver Patrick Lateur, lid van het Dirk Martenscomité. "Nog belangrijker dan het feit dat hij de eerste drukker was, is dat hij tijdens zijn opleiding in Venetië ook het humanisme heeft leren kennen en die ideeën heeft meegenomen naar Aalst."

Utopia

In 2016 is het 500 jaar geleden dat Dirk Martens als eerste het boek Utopia van Thomas Moore drukte. In Leuven zal er in het museum M een grote tentoonstelling worden gewijd aan Utopia. Voor Aalst is het de aanleiding om een Dirk Martensjaar te organiseren. De driejaarlijkse literaire prijs Dirk Martens wordt opnieuw ingevoerd en er komt ook een nieuwe uitgave van Utopia. "De stadsdiensten, adviesraden Cultuur, Erfgoed en Toerisme zijn op de hoogte gebracht van het Martensjaar en er zijn al verenigingen die te kennen hebben gegeven dat ze ermee aan de slag willen. Een voorsmaakje krijgen we op de Dirk Martenslezing op 27 oktober om 19.30 uur in De Werf door professor Guy Delmarcel", besluit schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot.

Lees meer