Toch geen Refugee Party in Aalst

Maandag stuurde Refugee Party Aalst nog een uitnodiging naar de journalisten voor de voorstelling van hun lokale lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, een dag later werd gecommuniceerd dat de vluchtelingenpartij toch niet zal opkomen in oktober.

Nochtans was het persbericht moeilijk anders te interpreteren: 'Vluchtelingen uit Soedan, Syrië en Irak vormen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een eigen partij onder de naam Refugee Party Aalst. Op de lokale lijst van de Refugee Party Aalst staan nog Aalstenaars met een vluchtelingenachtergrond', was er te lezen. Het Vlaams Belang reageerde verontwaardigd op het idee van een vluchtelingenpartij. "Ze willen niet alleen een woning en geld, nu willen ze ook nog de macht. Dit zullen we nooit zomaar laten passeren", zegt Steven Herman (VB).


José Gavilan, die het persbericht verstuurde, kreeg gisteren enkele boze telefoons van de nationale Refugee Party. "Bij onze nationale werking zijn oproepen binnengekomen van traditionele partijen die het jammer vonden dat (ex-) vluchtelingen op een aparte lijst zouden staan", geeft hij toe.


"Het is inderdaad beter dat ze zich aansluiten bij bestaande partijen. Blijkbaar hebben we ons in ons enthousiasme wat te voortvarend uitgedrukt in ons persbericht en zo de indruk gewekt dat we met een lokale partij willen opkomen voor de gemeenteraardsverkiezingen. In tegenstelling tot wat eerder is gemeld, is het niet onze bedoeling om op 14 oktober effectief met een lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. Wij willen wel degelijk lokale politici uitdagen, maar wel door in gesprek te gaan, oplossingen en voorstellen aan te reiken", vertelt Gavilan. "De Refugee Party is dus allesbehalve slecht nieuws voor de bestaande partijen in Aalst: alle partijen in Aalst die moedige voorstellen formuleren over de opvang van asielzoekers en het integreren van vluchtelingen mogen zich gesteund voelen door de Refugee Party", zegt hij. (RLA

Lees meer