Iedere Antwerpenaar produceert 158 kilo afval

STAD ZIT BOVEN VLAAMS GEMIDDELDE RESTAFVAL

Antwerpenaars produceren het meeste restafval in de hele regio, dat blijkt uit een jaarlijkse studie rond huishoudelijk afval van OVAM. De randgemeenten doen het dan weer wel goed, en zitten meestal ruim onder de 147 kilo die elke Vlaming gemiddeld produceert.

Uit een jaarlijkse studie van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) blijkt dat elke Vlaming in 2013 gemiddeld 503 kg huishoudelijk afval produceerde. Daarvan is 147,7 kg restafval, dat dus niet gerecycleerd kan worden en in de meeste gevallen naar de verbrandingsoven gaat. Restafval bestaat uit drie zaken: huisvuil, grof vuil dat op het recyclagepark wordt binnengebracht en vuil dat in openbare vuilnisbakken in de gemeente en door sluikstortophaling wordt verzameld. Met 147 kg blijft het gemiddelde net onder de 150 kg die in 2008 door het Vlaams Gewest werd opgesteld.


In het Antwerpse blijkt dat de meeste gemeenten onder dat Vlaams gemiddelde zitten, behalve de stad en de negen districten zelf. Daar werd per inwoner in 2013 ruim 158 kilogram opgehaald, een kleine daling ten opzichte van 2012.

Sociale controle

Het verschil met de meer landelijke gemeenten is groot. "In Antwerpen is er ook meer hoogbouw, en dat brengt ook minder contact tussen medebewoners en sociale controle met zich mee", klinkt het bij Tom Peeters, van de dienst Stadsreiniging. "In Antwerpen wonen ook meer anderstaligen, voor wie het sorteer- en afvalbeleid misschien niet helemaal duidelijk is. Dat kan ook een reden zijn." Ook de dichtbebouwde stadskern leidt tot veel meer restafval. "Mensen die alleen op een klein appartementje wonen, zullen sneller hun groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) bij het restafval steken, zodat ze wel elke week een volle vuilniszak kunnen buitenzetten."

Betaalsysteem

Iets wat ook in Kapellen vaak gebeurt. De gemeente scoort met 148 kg per inwoner het slechts van alle gemeentes in de noordrand van Antwerpen. "Wij werken nog met een stickerbetaalsysteem op de containers", zegt milieuschepen Sabine Van Dooren (Open Vld). Mensen die een container restafval buitenzetten, zijn dan ook sneller geneigd die nog bij te vullen met afval dat eigenlijk ook gesorteerd kan worden. Opvallendste stijgers en dalers zijn Stabroek (+10%) en Mortsel (- 11%). In Stabroek kunnen ze die extra kilo's niet meteen verklaren, maar in Mortsel komt de daling doordat het aandeel bedrijfsafval in 2013 niet meegenomen is in de berekening. "Al werken we ook heel hard rond afvalvermindering", klinkt het bij het bestuur. "Zo wordt er bijvoorbeeld al enkele jaren een groepsaankoop kippen georganiseerd", zegt Mortsels milieuschepen Steve D'Hulster (sp.a).

Borsbeek top

Beste leerling van de Antwerpse klas blijkt Borsbeek te zijn, met 95,69 kilogram per inwoner. "Dit komt waarschijnlijk door de tweewekelijkse ophaling voor restafval", vertelt schepen voor Milieu Tom Verboven (Groen). "Mensen die kleiner behuisd zijn en geen tuin hebben, moeten wel sorteren, want enkel het GFT-afval wordt elke week opgehaald."


Borsbeek maakt ook deel uit van intercommunale Igean, die de afvalophaling in een vijftiental gemeenten - verspreid van Aartselaar tot Wuustwezel - beheert en waar al een tijdje het Diftar-systeem geldt. Iedereen betaalt in functie van de soort en de hoeveelheid afval. Wie minder afval produceert, moet dus minder betalen. Ook in de stad Antwerpen gaat dit systeem vanaf 2015 in en zal er betaald moeten worden voor grof vuil en steenpuin. "Het blijft moeilijk de verschillen te verklaren", zegt Jan Verheyen van OVAM. "Duidelijke communicatie rond afval en het duurder maken van de huisvuilophaling leidt meestal wel tot minder restafval."

Lees meer