2 Archeologen zijn bezig met het uitgraven van de Kipdorpbrug.
Klaas De Scheirder Archeologen zijn bezig met het uitgraven van de Kipdorpbrug.

Kipdorpbrug na 150 jaar weer zichtbaar

HISTORISCHE ELEMENTEN KRIJGEN PLEK IN ONTWERP OPERAPLEIN

Voor het eerst in 150 jaar is de historische Kipdorpsite opnieuw aan de oppervlakte gekomen. De Kipdorpbrug was vanaf de zestiende eeuw tot 1865 de oostelijke toegangspoort tot de stad. Eind negentiende eeuw werd de stadsomwalling afgebroken om plaats te maken voor de Leien. De opgegraven restanten krijgen een plaats in het ontwerp van het uiteindelijke Operaplein.

De tunnelsleuf ter hoogte van de Rooseveltplaats krijgt stilaan vorm. Maar het moderne bouwwerk zal even moeten wachten want vlak voor de tunnel zijn archeologen volop bezig met het uitgraven van een belangrijk stukje Antwerpse geschiedenis: de Kipdorpbrug, een stukje Spaanse omwalling en een groot bastion dat de toegangspoort naar de stad moest verdedigen. Of hoe de toekomst in dialoog gaat met het verleden.


Tot 1865 was de Kipdorpbrug de belangrijkste toegangspoort voor wie Antwerpen binnen wilde. Het was Karel V die de opdracht gaf in 1542 om de verdedigingsgordel rond Antwerpen te bouwen. Hoe de Spaanse omwalling een verdedigingsgordel rond Antwerpen vormde, kan je perfect aflezen aan het tracé van de Leien. Langs die omwalling werden ook vijf bastions gebouwd. Die kan je vergelijken met een upgrade van de middeleeuwse uitkijktoren en konden honderd meter lang zijn. Ze waren voorzien van kazematten die op hun beurt uitgerust waren met kanonnen om vijandelijke troepen aan te vallen en tegelijk de omwalling te verdedigen.

2 De historische elementen vormen een belangrijke schakel in het nieuwe Operaplein. Aan weerszijden van de tramsporen: elementen die behoorden tot de kazemat. Bovenaan: de historische Kipdorpbrug waar de auto's onder zullen rijden.
Stad Antwerpen De historische elementen vormen een belangrijke schakel in het nieuwe Operaplein. Aan weerszijden van de tramsporen: elementen die behoorden tot de kazemat. Bovenaan: de historische Kipdorpbrug waar de auto's onder zullen rijden.

Kazemat

Eén daarvan is het Kipdorpbastion dat de Kipdorpbrug en de toegangspoort tot de stad moest verdedigen. Dat is nu voor het eerst in 150 jaar opnieuw blootgelegd. Archeologen zijn volop bezig met het voorzichtig uitgraven van de kazemat als de brug en een deeltje van de omwalling. De komende twee weken zullen archeologen onderzoek doen op de site en alles grondig opmeten. Zo weten archeologen ondertussen dat de Kipdorpbrug negentig meter lang was, zeven meter breed en zeven meter diep. In januari en februari wordt er gegraven tot het diepste punt van 7 meter. Dan wordt verwacht dat er heel wat artefacten gevonden zullen worden die gerelateerd zijn aan de Frans Furie van 17 januari 1583.


De tunnelsleuf zal dwars door de voormalige Kipdorpbrug en kazemat gebouwd worden. Dat betekent echter niet dat dat stukje geschiedenis zomaar verloren gaat. De Kipdorpbrug zal gestabiliseerd worden waardoor de tunnel onder de brug door gebouwd kan worden. Aan de oppervlakte zullen elementen van de kazemat zichtbaar zijn. Zo zal je duidelijk de drie openingen zien waar de kanonnen opgesteld stonden om de brug te verdedigen en de oorspronkelijk ingang van de kazemat. Op die manier zullen de historische elementen geïntegreerd worden in het nieuwe Operaplein.

Lees meer