Op deze kaarten is te zien dat de luchtkwaliteit wat betreft stikstofdioxide erop verbetert. Links ziet u de situatie in 2016, rechts die van 2020. Belangrijke nuance: ondanks de vooruitgang blijven de Europese normen ook in 2020 overschreden worden.
Stad Antwerpen Op deze kaarten is te zien dat de luchtkwaliteit wat betreft stikstofdioxide erop verbetert. Links ziet u de situatie in 2016, rechts die van 2020. Belangrijke nuance: ondanks de vooruitgang blijven de Europese normen ook in 2020 overschreden worden.

Luchtkwaliteit in Antwerpen gaat erop vooruit (maar nog geen reden tot hoerastemming)

Uit nieuwe modelkaarten blijkt dat de luchtkwaliteit in de stad Antwerpen stelselmatig verbetert. Al is er geen reden tot hoerastemming: vooral in straten met druk verkeer is er nog té veel verontreiniging.

Om een globaal beeld te krijgen van de gemiddelde luchtkwaliteit in de stad, zijn ‘gemodelleerde’ luchtkwaliteitskaarten nodig die metingen ter plekke combineren met kennis over onder meer windrichtingen, gemiddelde verkeersdrukte en gemiddelde uitstoot van het wagenpark.

De stad Antwerpen liet dergelijke modelkaarten maken voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10 en PM2,5, staat voor deeltjes die kleiner zijn dan respectievelijk 10 of 2,5 micrometer), zwarte koolstof (BC) en elementaire koolstof (EC). Voor elk van deze vervuilende stoffen werd een kaart van het referentiejaar 2016 (het jaar vóór de invoering van de lage-emissiezone) en toekomstjaar 2020 opgemaakt.

Street canyons

De kaarten tonen een duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit tussen 2016 en 2020. Verwacht wordt dat de daling van luchtverontreiniging het sterkst zal zijn nabij de drukke wegen en in de street canyons, zoals de Quellinstraat en de Turnhoutsebaan. Zij scoren momenteel dan ook enorm slecht. Maar ook de achtergrondconcentraties (de uitstoot buiten de stad) zouden tegen 2020 dalen met 3 à 4 μg/m³. De belangrijke verklaring? De verwachting dat nieuwere voertuigen minder vervuilende stoffen zullen uitstoten dan oude.

Tot daar het goede nieuws, want volgens de kaarten wordt de Europese norm voor stikstofdioxide (40 μg /m³, zelfde als WHO-advieswaarde) ook in 2020 nog altijd overschreden, vooral nabij snelwegen en drukke street canyons. Voor fijn stof zouden de concentraties op de meeste plaatsen ruim onder de Europese normen blijven. Wel zijn ze hoger dan de WHO-advieswaarden. Voor EC en BC bestaan er nog geen normen.

Modal shift

“De luchtkwaliteit in Antwerpen verbetert en dat is goed nieuws”, zegt schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws. “Buitenshuis, in drukke straten en langs de ring hebben we nog werk. Door volop in te zetten op de buurtleefbaarheidsaanpak en een volwaardige modal shift te realiseren, moeten we in de toekomst ook in de street canyons de Europese normen voor luchtkwaliteit halen.”

3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • geert roefs

    Tuurlijk gaat de lucht vooruit 5 Beaufort

  • Mathieu Peeters

    Moeten we daar nu mee lachen of is het bewust mensen zand in de ogen strooien. Na één jaar die fameuze beperking was het nog verslechterd en nu plots zou het verbeterd zijn. Wat een bende blageurs zit daar aan de bron om de mensen zulke leugens wijs te maken. En zo een kaart kleuren kan het kleinste kind heden ten dage.

Lees meer