Petitie eist duurzaam waterplan

Een groep buurtbewoners van het stadspark is gestart met een online petitie die oproept om de 'catastrofe' van het grondwaterpeil een halt toe te roepen. Er hebben tot nu toe circa 2.600 mensen de petitie ondertekend. Ze is gericht aan het college en de Vlaamse regering.


Recent is de niet-politieke actiegroep 'De Waterzaak' voor een duurzaam integraal waterbeleid in de stad Antwerpen opgericht. "De intussen verdwenen vijver van het stadspark is een symptoom van een groter probleem", vertelt voorzitter Freddy Opsomer. "Er moet een totaalplan komen. Krachtlijnen daarvan zijn een inhaaloperatie om afval- en regenwater te scheiden, verharde pleinen ontharden met waterdoorlatende klinkers én een permanente aanvoer van oppervlakte water naar het stadspark. Het voorstel van bureau Arcadis om water uit de Schijn te halen, verdient verder onderzoek. Met hemelwater alleen redden we het niet. De aanvoer van grondwater van Den Bell lijkt me op zich mooi, maar eigenlijk is het normaal dat de politiek het goede voorbeeld eens gaat geven." De Waterzaak spande ook een juridische procedure aan. "Het stadspark is een geklasseerd monument. Het laten opdrogen van de vijver is in onze ogen een misdrijf", besluit Opsomer. (PHT)

Lees meer