Vandalisme en slijtage

De politie van zone BRT moest uitrukken voor vernielingen en vandalisme aan een afsluiting langs de Liersesteenweg. Ter plaatse kon geconstateerd worden dat de afsluiting inderdaad doorgeknipt was, maar de slijtage over de hele lengte is zo groot dat niet kan vastgesteld worden of het om een recent misdrijf gaat. (HCH)

Lees meer