Gemeente krijgt SAVE-label voor inzet verkeersveiligheid

De gemeente Berlare heeft het SAVE-label van de vzw 'Ouders van Verongelukte Kinderen' ontvangen voor haar inzet voor verkeersveiligheid de voorbije jaren.

Het gemeentebestuur en de korpschef van de politie ondertekenden op 27 februari 2015 het 'SAVE-charter Steden & Gemeenten'. 'SAVE' staat voor 'Samen actief voor veilig verkeer'. Daarmee gingen ze een engagement aan om van hun gemeente een verkeersveilige gemeente te maken. "In dat charter staat zeven doelstellingen. Die hoeft een gemeente niet noodzakelijk allemaal te bereiken. We vinden het vooral belangrijk dat er ingezet wordt op sensibilisatie", zegt vzw Ouder van Verongelukte Kinderen.

Nog voor datum van ondertekening werden in Berlare al enkele acties op poten gezet zoals 'Het klikt tussen ons', campagnefoto's met in de hoofdrol Berlaarse verenigingen en 'Zet er je TandeMmm in'. In 2014 werd daarom het monument 'The Mooring' in het Kasteelpark geplaatst als herinnering aan alle Berlaarse verkeersslachtoffers.

(KDBB)

Copyright : Geert De Rycke

Lees meer