2 Boudewijn Vlegels aan één van de servicepunten voor truckers langs de Keetberglaan.
Kristof Pieters Boudewijn Vlegels aan één van de servicepunten voor truckers langs de Keetberglaan.

"Afval truckers getuigt van weinig respect"

WAASLANDHAVEN WORDT MEER EN MEER PARKING VOOR VRACHTWAGENS

Doordat snelwegparkings oververzadigd zijn, zakken truckers steeds vaker af naar de Waaslandhaven om er te overnachten. Daar laten ze vervolgens een berg afval achter. De Maatschappij Linkerscheldoever denkt aan de aanleg van een vrachtwagenparking, of zelfs een motel.

Wie 's avonds langs de E34 rijdt, ziet ongetwijfeld de lange rijen vrachtwagens langs de Keetberglaan en aan de Blikken. "De Waaslandhaven is stilaan één grote 'parking' aan het worden", zegt ook Boudewijn Vlegels, voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever. "s' Avonds, maar ook in het weekend staan de pechstroken meestal vol met vrachtwagens. De meeste daarvan komen niet naar de haven om er goederen te laden of lossen maar wel omdat er plaats is om te parkeren. Die plaats is er onvoldoende langs de autosnelwegen."


Aan een parkeerverbod wordt voorlopig niet gedacht. "Want dan verplaatsen we het probleem misschien wel naar omliggende dorpskernen", vervolgt Vlegels. "Op zich hebben we er geen problemen mee dat truckers hier de nacht doorbrengen of een rustpauze nemen, maar jammer genoeg nemen de meeste chauffeurs het niet al te nauw met achterlaten van zwerfvuil. Het opruimen is geen aangename klus, want meestal is er ook 'sanitair afval' bij. Het is ergerlijk om vast te stellen wat de truckers allemaal achterlaten. Het getuigt van weinig respect."

2 Aan de Blikken zijn de bermen bezaaid met achtergelaten afval.
Kristof Pieters Aan de Blikken zijn de bermen bezaaid met achtergelaten afval.

Marktbevraging

Het onderhoud van de Waaslandhaven valt onder de bevoegdheid van het Havenbedrijf. Regelmatig komen er klachten binnen over de netheid van de fietspaden en het vele zwerfvuil. "Er zijn we al veel inspanningen gedaan", geeft Vlegels toe. "Het zwerfvuil wordt één maal per maand geruimd en fietspaden worden negen keer per jaar geveegd. We gaan het Havenbedrijf wel vragen om dit nog op te voeren. Ook zullen het aantal 'servicepunten' worden verhoogd. Deze servicepunten bestaan uit mobiele toiletten en vuilnisbakken langs pechstroken waar veel truckers overnachten."


Tot slot zal MLSO de komende maanden ook een marktbevraging lanceren voor de realisatie en het beheer van een vrachtwagenparking. "Daar moeten dan ook wel faciliteiten zijn waar truckers zich bijvoorbeeld kunnen douchen", legt Vlegels uit. "We onderzoeken ook of een motel tot de mogelijkheden behoort. Maar dit zal uiteraard niet gratis zijn en de vraag is of die vaak Oost-Europese truckers bereid zijn hiervoor te betalen. Daarom dat er eerst een marktbevraging komt."


Intussen mogen sluikstorten en zwerfvuil gesignaleerd worden op het centrale meldpunt wegen@portofantwerp.com.

Lees meer