Overal in Doel en de omliggende gehuchten en polders wapperen vlaggen om de aanvraag tot werelderfgoed te promoten.
Foto PKM Overal in Doel en de omliggende gehuchten en polders wapperen vlaggen om de aanvraag tot werelderfgoed te promoten.

"Dorp en natuur zijn uniek in Europa"

'DOEL & POLDER' WIL BEDREIGD GEBIED REDDEN MET ERKENNING ALS WERELDERFGOED

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zal bij Unesco een dossier indienen om de streek rond Doel te laten erkennen als werelderfgoed. "Burgers kunnen zelf het initiatief nemen als kan bewezen worden dat erfgoed bedreigd wordt", weet Johan De Vriendt. "Wij geloven dat haven, natuur, erfgoed en bewoning hand in hand kunnen gaan."

Bezoekers van de polders rond Doel kunnen er niet naast kijken. Op zo'n honderd plaatsen wappert een vlag die de streek promoot als werelderfgoed. Het gaat om een initiatief van de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. "Unesco heeft een lijst van 'world heritage in danger'. Elke burger kan vragen om iets toe te voegen aan die lijst als het met verdwijnen bedreigd wordt", zegt Johan De Vriendt. "Dit gaat bijvoorbeeld om de Syrische stad Palmyra, waar tal van erfgoedsites door de oorlog verwoest worden. Omdat de Vlaamse regering de havenuitbreiding en de bouw van het Saeftinghedok wil doordrukken, kunnen we met zekerheid aantonen dat ook hier alles verwoest dreigt te worden."

Middeleeuwse technieken

De initiatiefnemers zeggen voldoende wetenschappelijk materiaal te hebben om Unesco te overtuigen. "Het is uitgerekend de Vlaamse regering zelf die ons dit materiaal ter beschikking heeft gesteld", zegt landschapsarchitect Bernd Van Besauw. "Omdat onze erfgoedgemeenschap al jaren aan de alarmbel trekt, werd in 2013 een studie besteld. Die benadrukt de uitzonderlijke waarde van dit poldererfgoed. Professor Soens noemt de 'dijkensequentie' uniek voor Vlaanderen en Europa. Nergens anders vindt je op enkele vierkante kilometer zoveel restanten van de oudste middeleeuwse inpolderingstechnieken."

Verplaatsen is zinloos

Doel telt bovendien meer dan 60 gebouwen op de inventaris van bouwkundig erfgoed. "De polder staat nog vol met hoeves uit de 17de, 18de en 19de eeuw", vult bouwkundig historica Gerlinde Bressinck aan. "Men wil enkele erfgoedsites, zoals het Hooghuis, slopen en terug opbouwen in Prosperpolder, maar het plaatje klopt dan niet meer. Dan krijg je gewoon een soort Bokrijk. Verplaatsen is compleet zinloos." De initiatiefnemers denken een goede kans te maken bij Unesco. "Het Nederlandse Beemster is een gelijkaardige streek, maar heeft lang niet zo'n diversiteit aan dijken als wij en zij zijn intussen al erkend als werelderfgoed."


Als de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder in haar opzet slaagt en een erkenning van Unesco in de wacht sleept, is het gevaar echter nog niet geweken. "Er is geen juridische bescherming, maar een erkenning als werelderfgoed kan men ook niet zomaar naast zich neerleggen. Unesco heeft namelijk een groot moreel gezag", zegt De Vriendt. "We willen de klok trouwens niet terugdraaien. Volgens ons kan haven, natuur, erfgoed en bewoning hand in hand gaan."


De Erfgoedgemeenschap gaat ook steun zoeken bij de verschillende overheden. "We zitten binnenkort rond de tafel met gemeente, VLM, MLSO en enkele kabinetten. De ene ziet ons al liever komen dan de andere, maar we hopen toch ergens steun te vinden voor onze campagne." Ook de steun van de bevolking is nodig. "Een eerste stap is het plaatsen van de vlaggen maar er zullen zeker nog meer acties komen."

Lees meer