2 Het Hooghuis mag voorlopig niet afgebroken en verhuisd worden.
Kristof Pieters Het Hooghuis mag voorlopig niet afgebroken en verhuisd worden.

"Procedureslag om ons schade toe te brengen"

RECHTER VAARDIGT AFBRAAKVERBOD UIT VOOR HOOGHUIS

De vzw Casueele moet haar plannen voor de verhuis van het Hooghuis van Doel naar Prosperpolder voor lange tijd opbergen. De rechter heeft namelijk een afbraakverbod uitgevaardigd tot er een definitief arrest is en dat kan zeker een jaar duren. Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder reageren tevreden, maar de vzw Casueele beschuldigt hen van sabotage. "Met het verder verval van een waardevol monument als enige resultaat", zegt woordvoerder Philip Porters.

De aannemers stonden klaar om volgende maand te starten met het monument steen voor steen te ontmantelen en vervolgens weer op te bouwen in Prosperpolder. Het Hooghuis in Doel is het meest markante monument uit het Scheldedorp. Het werd gebouwd in 1613, vermoedelijk in opdracht van Jan Brant, vader van Isabella Brant, de eerste vrouw van Rubens. De eigenaar, de vzw Casueele, heeft na jaren voorbereiding een plan klaar om het gebouw te verhuizen en een nieuwe bestemming te geven als cultuurcafé en kunstencentrum.

2 Philip Porters van de vzw Casueele.
Kristof Pieters Philip Porters van de vzw Casueele.

Kortgeding

Het actiecomité Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder stapten echter naar de kortgedingrechter in Dendermonde. De zaak komt volgende maand voor. Maar omdat de vzw Casueele niet bereid was om verdere werken te staken in afwachting van de uitspraak, werd er in eenzijdig verzoekschrift aan de rechter gevraagd om verdere werken te verbieden. Dat is nu ook gebeurd. De vzw mag het Hooghuis niet afbreken vooraleer er een definitief arrest is in beroep. Daarmee is de afbraak en ontmanteling die voor volgende maand gepland stond voor lange tijd van de baan.


Voor de actiecomités is het duidelijk dat de verplaatsing sowieso niet kan doorgaan. "Niet alleen omwille van de herbestemming van Doel tot woongebied, maar ook omdat er voor het Hooghuis geen declassering is gebeurd", zegt advocaat Igor Rogiers. "Het is ook onzin om het 17de eeuwse Hooghuis te verhuizen naar een 19de eeuwse polder waar het eigenlijk niet thuishoort", vindt Jan Creve van Doel 2020. "Het Hooghuis hoort thuis in Doel en moet daar ook blijven. Met het vele geld dat de overheid opzij heeft gezet voor de afbraak en wederopbouw van het Hooghuis kan niet alleen het pand ook ter plaatse gerenoveerd worden, maar ook de hele omgeving nieuw leven worden ingeblazen."

Geen vergunning

Philip Porters, advocaat van de vzw Casueele, spreekt dat tegen. "Er is geen vergunning voor restauratie ter plaatse", benadrukt hij.


"Het enige dat men hier kan bereiken is dat een waardevol stuk erfgoed van 500 jaar oud verloren gaat. Eerdere vergunningen zijn nooit aangevochten, maar nu starten ze op een procedure op ons meest kwetsbare moment, namelijk als de aannemer klaar staat om te beginnen. Er is ook geen vordering ten gronde ingediend. Het is klaar en duidelijk dat men gewoon alle rechtsmiddelen wil aanwenden om ons project te boycotten en schade toe te brengen. Demontage en heropbouw is de enige manier om dit monument van de ondergang te redden. Nu moeten we verplicht wachten op een vonnis waartegen men wellicht dan ook nog eens in beroep zal gaan. Dit juridisch gevecht kan makkelijk een jaar aanslepen. Het enige resultaat dat men daarmee bereikt is dat het Hooghuis verder zal vervallen."

Lees meer