9 op 10 inwoners tevreden over hun gemeente

Uit een grootschalige rondvraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen blijkt dat maar liefst 79 procent van de Beverenaars zegt fier te zijn op hun gemeente. Dat is 10 procent hoger dan het Vlaams gemiddelde." 94 procent woont graag in Beveren en ook de sport- en culturele voorzieningen en het onderwijs scoort hoger dan het Vlaams gemiddelde. Een belangrijke bekommernis voor de inwoners is de aandacht voor veilig fietsverkeer en veilige en voldoende fietspaden. "Beveren investeert sterk in de aanleg van voet- en fietspaden", reageert burgemeester Marc Van de Vijver. "Dit jaar wordt gestart met de aanleg van een snelle fietsverbinding langs het spoor tussen het station van Beveren tot de grens met Zwijndrecht. Met deze heraanleg van de N70 (gepland in 2019) en de geplande heraanleg dit jaar van de N450 pakken we op korte termijn ook twee zwarte punten aan." Nog bronnen van ergernis zijn de onaangepaste snelheid van het verkeer, sluipverkeer en zwerfvuil. Maar algemeen genomen is de Beverenaar tevreden. Slechts 8% heeft de intentie om in de komende 5 jaar naar een andere gemeente te verhuizen. (PKM)

Lees meer