vandaag werd al een akkoord bereikt tussen CD&V en N-VA
Kristof Pieters vandaag werd al een akkoord bereikt tussen CD&V en N-VA

CD&V en N-VA sluiten opnieuw coalitie

Al meteen prioriteiten vastgelegd voor bestuursakkoord

Zoals voorspeld gaan CD&V en N-VA opnieuw in zee met elkaar voor de komende zes jaar. Vandaag bereikten beide partijen een akkoord. CD&V levert de burgemeester met Marc Van de Vijver en 3,5 schepenen. N-VA heeft ook 3,5 schepenmandaten. De komende weken zal een inhoudelijk bestuursakkoord worden uitgewerkt maar de klemtonen zijn intussen al vastgelegd.

De onderhandelingen hebben in Beveren niet lang geduurd. De kiezer had de kaarten dan ook zo geschud dat er weinig mogelijkheden waren. CD&V kon mathematisch een meerderheid vormen met het kartel van Groen-sp.a en Open Vld, maar met slechts één zetel op overschot zou dit wel erg krap geweest zijn.

N-VA verloor aan Beveren 2020 en Vlaams Belang en heeft nu drie zetels minder in de gemeenteraad. Dat vertaalt zich ook in de krachtverhoudingen in het college, maar CD&V heeft zich opvallend soepel opgesteld. Er is nu wel een licht overgewicht zodat CD&V bij een stemming niet meer het pleit verliest. Dat was voorbije legislatuur het geval bij het al dan niet goedkeuren van de musical van Studio 100 in havengebied. “We hebben niet het onderste uit de kan willen halen”, zegt Van de Vijver. “Ik denk dat we een faire verdeling hebben gemaakt van de mandaten. Sowieso moeten stemmingen in het college vermeden worden. Het is de bedoeling om collegiaal te werken.”

CD&V krijgt dus het ambt van de burgemeester voor Marc Van de Vijver, maar ook het vroegere OCMW dat nu onder een schepenmandaat zal vallen. Beide partijen krijgen in totaal 3,5 schepenen. Concreet zal dus één schepensjerp halfweg de legislatuur worden gewisseld. CD&V heeft verder de voorzitter van de gemeenteraad en de huisvestingsvestingsmaatschappij.

N-VA behoudt het voorzitterschap van Ibogem en de Maatschappij Linkerscheldeoever. Het akkoord zal nog deze avond worden voorgelegd aan de verschillende partij-instanties. Elke partij duidt daarna zelf haar kandidaten aan. De komende weken zal men ook het inhoudelijk bestuursakkoord uitwerken en daaraan gekoppeld een meerjarenplanning voor de komende legislatuur.

De bevoegdheden zijn intussen wel al netjes verdeeld. CD&V heeft onderwijs en kinderopvang, mobiliteit en openbare werken, sociale zaken en OCMW, sport, feestelijkheden, jeugd, land- en tuinbouw, jaarmarkten, personeel en financiën, oppervlaktewaters en polder.

N-VA krijgt het linkeroeverbeleid, ICT, citymarketing, lokale economie, toerisme, markten en kermissen, ruimtelijke ordening, woonbeleid en stedenbouw, cultuur, bib en erfgoed, monumenten en landschappen, milieu en energie, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, emancipatie, groendienst en natuur.

Er zijn ook al een aantal prioriteiten vastgelegd voor de komende zes jaar. Zo wil de gemeente verder werk maken van schuldafbouw zonder de lasten te verhogen voor burgers, de toelage voor vereniging zal jaarlijks met 3% stijgen en men wil ook de open ruimte behouden, dus geen bijkomende woonzones of bedrijventerreinen. Ook de wildgroei aan appartementen zal aan banden worden gelegd. Er zal ook geïnvesteerd worden in fietspaden, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Verder staat er een armoedeplan in de steigers en een plan om het zwerfvuil aan te pakken. Ook waterbeheersing en luchtkwaliteit staan bovenaan de agenda. 

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer