Het Hooghuis wordt ontmanteld en steen voor steen heropgebouwd in Prosperpolder.
Foto PKM Het Hooghuis wordt ontmanteld en steen voor steen heropgebouwd in Prosperpolder.

Doel 2020 vecht verhuis Hooghuis aan

MONUMENT WORDT VERPLAATST NAAR PROSPERPOLDER

Het Hooghuis verhuist in 2015 naar de Prosperpolder. Minister Geert Bourgeois ondertekende een convenant die de verplaatsing van het monument mogelijk maakt. Het actiecomité Doel 2020 vindt de plannen voorbarig en onaanvaardbaar. "Het Hooghuis is onlosmakelijk met het dorp Doel verbonden", zegt woordvoerder Jan Creve.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) ondertekende een convenant waarbij het licht op groen wordt gezet voor de afbraak en de verplaatsing van het Hooghuis in Doel. Door de goedkeuring van het nieuwe GRUP voor de uitbreiding van de haven, dreigt het Scheldedorp te verdwijnen en dus ook dit geklasseerde monument.

Vandalisme

Het Hooghuis werd gebouwd in 1613. Volgens een populaire hypothese zou Jan Brandt, de schoonvader van Peter Paul Rubens, het Hooghuis hebben gebouwd. Een recent historisch onderzoek ondergraaft echter die stelling. Het Hooghuis deed in de loop der tijd dienst als vergaderlocatie voor het polderbestuur, buitenverblijf, winkel, café en tentoonstellingszaal. In de voorbije jaren werd het gebouw geteisterd door vandalisme en diefstal. De eigenaar, de vzw Casueele, liet het daarom hermetisch afsluiten. Door de ondertekening van een convenant heeft Bourgeois het behoud van het Hooghuis verzekerd. Het gebouw zal nu ontmanteld, verplaatst en heropgebouwd worden. Het Hooghuis komt te staan in de Hertog Prosperstraat tussen de dorpskern en de ringdijk van het overstromingsgebied Hedwige-Prosperpolder. De werken starten halfweg 2015, na een verplaatsingsstudie en de nodige procedures. De Maatschappij Linkerscheldeoever en het Havenbedrijf financieren de studie, de demontage, verplaatsing en heropbouw. De vzw Casueele staat in voor de financiering van de restauratie en zal het Hooghuis na de verplaatsing opnieuw gedeeltelijk openstellen als cultuurcafé. "Dit stukje erfgoed zal in Prosperpolder uitstekend toeristisch ontsloten zijn dankzij fiets- en wandelroutes en de unieke natuur rond de haven", zegt Bourgeois nog.

Juridische stappen

Het actiecomité Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zien dit anders en beraden zich over juridische stappen. "Nog voor er enige duidelijkheid is over de toekomst van Doel, wil men het dorp ontdoen van een van zijn meest waardevolle monumenten", reageert Jan Creve boos. "Het '17de eeuwse' Hooghuis wordt heropgebouwd in het '19de eeuwse' Prosperpolder omgeven door nieuw gecreëerde natuur uit de '21 eeuw'. Dat is een beslissing die vragen oproept. Monumenten moeten bewaard blijven op hun oorspronkelijke locatie in hun context. Tenzij het echt niet anders kan. En zover zijn we nog niet."


Het actiecomité betreurt dat de beslissing samenvalt met de 400e verjaardag van Doel. "Dat de minister uitgerekend bij dit jubileum beslist om het historische Hooghuis los te rukken uit zijn historische context getuigt van weinig inlevingsvermogen. Waarschijnlijk kan met de kostprijs van de verhuis het Hooghuis en de hele omgeving vele keren opgeknapt. Dat die optie zelfs niet in overweging is genomen is veelzeggend voor het erfgoedbeleid in Doel en de omliggende polders. Er bevinden zich tal van beschermenswaardige sites en monumenten maar die worden verwaarloosd en aan de lopende band afgebroken."

Lees meer