Geen bewoning toegelaten in De Doolen

De rel rond een domicilie-aanvraag van een jong koppel in Doel, heeft op de gemeenteraad dinsdagavond een onverwacht staartje gekregen. Zowel het actiecomité Doel 2020 als onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens maakten zich recent boos omdat de domicilie-aanvraag na vier maanden nog altijd onbeantwoord is gebleven. Volgens Stevenheydens is er al 18 jaar lang bewoning in de Doolen en zorgt dit voor de nodige sociale controle.


Schepen en MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels (N-VA) zegt dat het niet de eerste maal is dat het college in eerste instantie bewoners niet inschrijft nadat ze zonder toelating van de eigenaar hun intrek nemen in een woning. "En dat is hier het geval want de eigenaar, de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), was niet op de hoogte gebracht. Wellicht zal Binnenlandse Zaken aan de gemeente vragen het koppel toch in te schrijven, maar dat betekent niet dat ze daar enig recht mee krijgen. Er zijn namelijk twee vonnissen van de rechtbank die bewoning in De Doolen verbieden", maakt Vlegels verrassend bekend. "Ondanks de persoonlijke aanvallen zullen we onze verantwoordelijkheid blijven opnemen. Daarom zal aan de afdeling AMT (maritieme toegang) worden gevraagd om De Doolen over te nemen als eigendom. Dan vervalt ook het vonnis." (PKM)

Lees meer