Ook deze 'straddle carriers' zouden moeten voldoen aan de uitstootnormen.
Foto Kristof Pieters Ook deze 'straddle carriers' zouden moeten voldoen aan de uitstootnormen.

Haven mogelijk volledig in LEZ

EERST METING LUCHTKWALITEIT, VOLGEND JAAR KNOOP DOORGEHAKT

De lage-emissiezone (LEZ) in de stad Antwerpen wordt mogelijk niet alleen uitgebreid met de gemeenten Zwijndrecht en Mortsel maar ook met het volledige havengebied. Momenteel loopt een sensibiliseringscampagne bij de havenbedrijven maar als dat onvoldoende resultaat oplevert, wordt de LEZ ook in de haven ingevoerd. Volgend jaar zal de luchtkwaliteit worden gemeten en wordt de knoop doorgehakt.

De Antwerpse LEZ is sinds 1 februari van kracht. Vervuilende wagens worden geweerd in het gebied binnen de Ring en Linkeroever. De controle gebeurt aan de hand van ANPR-camera's, die nummerplaten kunnen herkennen.


Recent zette de stad Mortsel en de gemeente Zwijndrecht het licht op groen om te onderzoeken of de lage-emissiezone (LEZ) ook op hun grondgebied kan ingevoerd worden. "We zijn zeker vragende partij", zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). "We zitten geprangd tussen twee autosnelwegen met bijzonder veel fijn stof als gevolg. We steunen dan ook elke maatregel die de luchtkwaliteit kan verbeteren."

Zeker een optie

Tijdens het onderzoek zal men onder meer moeten bekijken wat de alternatieven zijn voor de weggebruikers. "Het lijkt ons in ieder geval opportuun om ook het havengebied dan mee te nemen in de LEZ", vervolgt Van de Vyver. "De hamvraag is vooral of men de autosnelwegen wel of niet uit de zone zal halen."


Dat bevestigt ook Boudewijn Vlegels, voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). "De invoering van een LEZ in de haven heeft verstrekkende gevolgen maar is praktisch zeker mogelijk. De grootste bron van uitstoot komt echter van de snelwegen."

Scheepvaart

Een lage-emissiezone zou heel wat gevolgen voor de bedrijven in de haven. "Als er een uitbreiding komt, dan zal dat wellicht pas tegen 2020 zijn zodat bedrijven de tijd krijgen om zich aan te passen", legt Vlegels uit. "Het gaat immers niet alleen om vrachtverkeer maar ook om zware havenmachines zoals 'straddle carriers' die nog vaak worden aangedreven door diesel. Het is ook nog de vraag wat de gevolgen zullen zijn voor de scheepvaart."


Annik Dirkx, woordvoerster van het Havenbedrijf, benadrukt dat er op het vlak van scheepvaart al heel wat acties zijn opgezet.


"Er is een fijnstofkorting op haventarieven voor schepen die aan boord 'scrubbers' hebben die de uitstoot wassen of schepen die LNG (vloeibaar aardgas, red.) als brandstof gebruiken. Voor de internationale scheepvaart blijft het echter een problematiek die enkel wereldwijd aangepakt kan worden."


Havenschepen Marc Van Peel wil volgend jaar de knoop doorhakken. "Al voor de start van de LEZ in de stad hebben we samen met MLSO en Voka een vergroeningscampagne uitgewerkt, waarbij bedrijven ondersteund worden om initiatieven te nemen die de luchtkwaliteit ten goede komen. Begin volgend jaar volgt een bijkomend luchtonderzoek in de haven. We zullen dan zien wat de vrijwillige stappen hebben opgeleverd en nagaan of er dan nog extra maatregelen, zoals een LEZ in havengebied, uitgevoerd moeten worden."

Lees meer