2 Boudewijn Vlegels bij de 'boomhuthoeve' in de Hertog Prosperstraat die gesloopt zal worden om plaats te maken voor het Hooghuis.
Kristof Pieters Boudewijn Vlegels bij de 'boomhuthoeve' in de Hertog Prosperstraat die gesloopt zal worden om plaats te maken voor het Hooghuis.

Hooghuis verhuist naar Prosperpolder

'BOOMHUTHOEVE' MOET PLAATS RUIMEN VOOR ANDER MONUMENT

Het Hooghuis in Doel verhuist binnenkort naar het gehucht Prosperpolder en zal daar steen voor steen heropgebouwd worden. Een aannemer is in opdracht van de vzw Casueele begonnen met de sloop van een boerderij in de Hertog Prosperstraat om plaats te maken. Enkele actiecomités zijn met een petitie gestart om de boerderij alsnog te redden.

Het initiatief voor de verhuis komt van de eigenaar van het Hooghuis, de vzw Casueele. Ze hebben druk gezet achter het dossier omdat het monument langzaam maar zeker verloedert en ten prooi valt aan vandalen en dieven. Als er nog lang getalmd wordt, valt er niets meer te restaureren. Met Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) werd eerder al een convenant getekend dat de afbraak en de verplaatsing van het geklasseerd monument mogelijk maakt. De vzw Casueele ruilde met de Vlaamse Landmaatschappij een perceel grond in de Hertog Prosperstraat, net buiten de dorpskern. Het moest buiten het centrum omdat dit als dorpszicht geklasseerd is en er geen nieuwe gebouwen mogen bijkomen.

2 Het Hooghuis in Doel is één van de drie beschermde monumenten die verhuisd mogen worden.
Kristof Pieters Het Hooghuis in Doel is één van de drie beschermde monumenten die verhuisd mogen worden.

Schoonvader van Rubens

Het Hooghuis in Doel is het meest markante monument uit het Scheldedorp. Het werd gebouwd in 1613, vermoedelijk in opdracht van Jan Brant, vader van Isabella Brant, de eerste vrouw van Rubens. De Vlaamse regering besliste eerder al dat het Hooghuis samen met het kerkorgel en de molen de drie monumenten zijn die verplaatst moeten worden.


Het actiecomité Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder reageren verbolgen en vinden dat het Hoog huis moet blijven waar het hoort: in Doel. "Temeer omdat Doel intussen terug woongebied is. Een verplaatsing van dit monument lijkt ons in strijd met het recente arrest van de Raad van State", zeggen Jan Creve van Doel 2020 en Johan De Vriendt van de Erfgoedgemeenschap. "Monumenten moeten bewaard op hun oorspronkelijke locatie in hun context. Tenzij het echt niet anders kan. En zover zijn we nog niet.


Bovendien wordt er een ander stuk erfgoed afgebroken voor deze verhuis. De hoeve in de Hertog Prosperstraat, bekend om de grote boomhut, diende zelfs nog als decor voor de populaire reeks 'Den Elfde van de Elfde' en trekt hierdoor heel wat wandelaars en fietsers aan." De actiecomités hebben intussen een online petitie opgestart om de 'boomhuthoeve' alsnog te redden.


De vzw Casueele ziet dit anders. "Een verhuis is de enige manier om dit monument te redden", reageert Philip Porters. "Bovendien is het Hooghuis in Doel in de loop van de geschiedenis volledig ingebouwd, geraakt waardoor het zijn karakter verloren heeft. In Prosperpolder zal het gebouw volledig terug tot zijn recht komen." Het Hooghuis wordt een cultuurcafé en kunstencentrum waar tentoonstellingen kunnen plaatsvinden. Eén schuur blijft behouden en het Hooghuis zal haaks worden ingeplant op het perceel, net als in Doel. Er komt ook een nieuwe oprijlaan met een twintigtal parkeerplaatsen en het Hooghuis zelf zal volledig omwald zijn door een gracht.

Steen voor steen

"Het eindresultaat zal bijzonder fraai zijn", vindt ook Boudewijn Vlegels, voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). "Alle nodige vergunningen zijn afgeleverd. Volgens mij kan een verhuis volledig reglementair doorgaan. De verplaatsingskosten zullen betaald worden door het Havenbedrijf en MLSO die elk de helft voor hun rekening nemen. Voor de restauratie komt het Vlaams gewest tussen met 80% subsidie." Het wordt een hele operatie want het Hooghuis zal steen voor steen verhuisd moeten worden. Daarvoor zal een gespecialiseerde firma worden ingeschakeld. Die gaat in april van start. Hoeveel het kostenplaatje precies bedraagt, kon gisteren niemand kwijt.

Lees meer