Odfried van Moeseke, Sára Viszló en Bruno Stevenheydens aan de conciërgewoning.
Foto Kristof Pieters Odfried van Moeseke, Sára Viszló en Bruno Stevenheydens aan de conciërgewoning.

Koppel krijgt geen domicilie in De Doolen

WONING VOLDOET VOLGENS MLSO NIET AAN VLAAMSE WOONCODE

Een koppel wacht al vier maanden om ingeschreven te worden in de conciërgewoning van ontmoetingscentrum De Doolen. Volgens Maatschappij Linkerscheldeoever is de vraag nooit gesteld en voldoet de woning niet aan de Vlaamse Wooncode.

De Doolen is de vroegere gemeenteschool van Doel. Het vormt al meer dan achttien jaar het kloppend hart van het verzet tegen de verdwijning van het dorp. In juli 2000 werd dit toen reeds acht jaar leegstaande complex met woonhuis, drie klaslokalen, speelplaats en tuin gekraakt voor Vrijbuiter. Met eenvoudige middelen werd de site opgeknapt en ingericht als ontmoetingscentrum. Het kraken werd nadien geregulariseerd door een gebruiksovereenkomst, maar intussen is het complex verkocht aan de Maatschappij Linkerscheldeoever.

Voldoet niet aan wooncode

Officieus is de conciërgewoning 18 jaar lang bewoond geweest, maar officieel gaat het om een leegstaand pand. De bal ging aan het rollen toen Odfried van Moeseke (29) en Sára Viszló (27) de taak van conciërge overnamen en zich wilden inschrijven in het bevolkingsregister. Het politieonderzoek is positief afgerond, maar de domicilie-aanvraag werd geweigerd. Onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens vindt dat de gemeente dit initiatief moet ondersteunen in plaats van een pestbeleid voeren. "Het bestuursakkoord is duidelijk. Wonen in Doel ging bevorderd worden", reageert hij boos. "Bij calamiteiten en vandalisme zorgen de bewoners voor de nodige controle."


Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) worden nieuwe bewoners altijd ingeschreven. "Maar in dit geval gaat het om een eigendom van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). We hebben advies gevraagd en er is geantwoord dat de woning niet voldoet aan de Vlaamse Wooncode."

Oplossing gezocht

MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels (N-VA) bevestigt dit. "We kunnen aansprakelijk gesteld worden als er iets ernstig gebeurt. Bovendien waren we als eigenaar niet eens op de hoogte gebracht dat de conciërgewoning terug bewoond was. Niettemin hebben we een creatieve oplossing gezocht. We gaan de site nu zelf overdragen aan Maritieme Toegang, de dienst die nu instaat voor de tijdelijke verhuur van panden in Doel. Als er geen ingrijpende werken moeten gebeuren, kan er een huurovereenkomst opgesteld worden."


Het koppel kruist de vingers. "We zijn bereid huur te betalen", zegt Odfried. "De dakgoot is recent hersteld en we gingen zelf ook de ramen vervangen. Voor ons is de keuze symbolisch omdat Doel ons nauw aan het hart ligt en we De Doolen willen vrijwaren van vandalen. Het is echter ook praktisch, want ik ben van hieruit op tien minuten op het werk. We willen met alles in orde zijn, dus moet er wel een domicilie toegekend worden."

Lees meer