Boudewijn Vlegels
Kristof Pieters Boudewijn Vlegels

MLSO zet extra in op burgerparticipatie

De Maatschappij Linkerscheldeoever wil omwonenden, gebruikers en bezoekers van de haven meer bij het beleid betrekken en zo het draagvlak vergroten. Daarom keurde de Raad van Bestuur vandaag goed dat MLSO op korte termijn extra acties lanceert om burgers meer te betrekken bij haar projecten. “Het reeds opgestarte project Fort Sint-Marie dient als proefproject voor meer doorgedreven participatie”, zegt voorzitter Boudewijn Vlegels. “Omwonenden zullen effectief zullen betrokken worden bij de haalbaarheidsstudie. Ook ruimer, bij het inrichten van openbaar domein, zullen omwonenden en bedrijven kunnen meedenken en meebeslissen over vooraf afgebakende onderwerpen zoals de inrichting van een groenbuffer of de plaatsing van een kunstwerk op een rotonde, bijvoorbeeld door middel van een wedstrijd.” Daarnaast ontwikkelt MLSO ook bedrijventerreinmanagement in het Logistiek Park Waasland West met de verschillende bedrijven die er een concessie hebben. Ook de aanpalende kmo-zone Aven Ackers wordt hierbij betrokken. Nu al bestaat er in de Waaslandhaven in één cluster van bedrijven een goedwerkend ‘burenoverleg’. MLSO wil dit voorbeeld proberen uitrollen in de rest van de haven. “Verder overwegen om voor bepaalde ontwikkelingen zoals natuurcompensaties, aankoop van terreinen,… bedrijfsobligaties uit te geven waarop iedereen zich kan inschrijven.” Ten slotte pakt MLSO haar eigen communicatiekanalen aan. Zo worden de verschillende sociale mediakanalen nieuw leven in geblazen, zodat ze een meer interactief karakter krijgen. Meldingen, vragen, … zullen rechtstreeks beantwoord worden. Bovendien wordt de website dit najaar vanuit dat oogpunt ook volledig vernieuwd. 

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer