Nieuwe stappen tegen werken in Prosperpolder

Nadat een delegatie van Doel 2020 deze week geen toestemming kreeg om de werf in Prosperpolder te betreden heeft het actiecomité vandaag nieuwe stappen gezet.

Zo werden het Gemeentelijk Havenbedrijf en de aannemer schriftelijk in gebreke gesteld, werd de burgemeester formeel gevraagd om de werken stil te leggen en werd een klacht neergelegd bij de bouwinspectie.

Overlegronde

Intussen vond in Antwerpen ook een nieuwe overlegronde plaats in het kader van 'Complex Project Uitbreiding Containercapaciteit'. Naar aanleiding van de houding van het Havenbestuur heeft de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder te kennen gegeven haar "deelname aan de gesprekken te bevriezen tot er van iedereen aan de tafel duidelijke tekenen zijn van ernst en toewijding in dit dossier." Doel 2020 nam wel deel aan de overlegronde.

Ernstige bedreiging

"Maar het mag duidelijk zijn dat de houding van het Havenbedrijf een ernstige bedreiging vormt voor de dialoog en het vertrouwen", zegt Jan Creve.


"Uitgerekend na het arrest van de Raad van State met nog méér materiaal en middelen aan de slag gaan getuigt niet echt van goede trouw."


(PKM)

Lees meer