2 Een luchtfoto met centraal het fort en het binnendok en rechts de dorpskern van Kallo.
Kristof Pieters Een luchtfoto met centraal het fort en het binnendok en rechts de dorpskern van Kallo.

Nieuwe toekomst voor oud fort

OUDE MARINEBASIS WORDT JACHTHAVEN

Fort Sint-Marie krijgt een nieuwe bestemming. Maatschappij Linkerscheldeoever zal dit jaar een toekomstplan en haalbaarheidsstudie opmaken. Het fort krijgt een recreatieve bestemming. De studie moet uitwijzen welke mogelijkheden er nog zijn.

De plannen voor een jachthaven in het voormalig fort liggen al heel wat jaren op tafel maar het was wachten op het vertrek van de zeevaartschool Cenflumarin. Kort daarna werd het plan voor de jachthaven opnieuw doorkruist door de opening van een asielcentrum. De laatste vluchtelingen zijn enkele maanden geleden vertrokken en sindsdien staat het fort leeg. De Maatschappij Linkerscheldoever (MLSO) zal nu het voortouw nemen om het fort een nieuwe bestemming te geven. "We gaan een toekomstplan en haalbaarheidsstudie laten opmaken en die studie ook financieren", zegt voorzitter Boudewijn Vlegels (N-VA).

2 Het binnendok is geknipt om een jachthaventje van te maken.
Kristof Pieters Het binnendok is geknipt om een jachthaventje van te maken.

Dorpskern

"Het fort Sint-Marie ligt op grondgebied van Zwijndrecht, maar is vooral interessant voor Kallo omdat het aansluit op de dorpskern. Omdat zowel Beveren als Zwijndrecht aandeelhouder zijn van MLSO is deze instantie geknipt om de studie op te starten. Zwijndrecht wil vooral dat de aanwezige natuur optimaal bewaard wordt en Beveren ziet vooral recreatieve mogelijkheden voor Kallo. Het dorp zit immers nu geprangd tussen de haven, de industrie en de E34. Het fort is een grote groene long op wandelafstand van het centrum."

Jachthaven

Dat er een jachthaven kan komen, is alvast een uitgemaakte zaak. Het binnendok van de vroegere marinebasis is er immers geknipt voor. Er is zelfs een loods voor herstellingen aan schepen. Afhankelijk van de grootte van de boten, zijn er zo'n 150 tot 200 ligplaatsen mogelijk.


Door het verdwijnen van het haventje van Prosperpolder is er al lang nood aan extra capaciteit. Bovendien is het onzeker wat de toekomst zal brengen voor het haventje van Doel. "Waterwegen en Zeekanaal heeft intussen toegezegd om de sluisdeuren te vervangen van het binnendok", vervolgt Vlegels. "Er zal wel een partner gezocht moeten worden voor de uitbating."

Domein saneren

De militaire overheid en het ministerie van financiën hebben hun medewerking al toegezegd en zijn bereid om het domein te saneren en te verkopen. De studie zal uitwijzen of dit bijvoorbeeld best kan gebeuren in samenwerking met een projectontwikkelaar of door andere partners. Het gaat om een heel grote site met veel mogelijkheden maar er zijn ook beperkingen op vlak van erfgoedwaarde en natuur. Zo zullen de oude kazematten wellicht bewaard moeten blijven. We gaan ook in overleg met omliggende bedrijven zoals DEME. Mogelijk hebben ze ook interesse om te investeren. Bewoning is er niet ideaal door de ligging vlakbij de industrie maar kantoren kunnen er misschien wel komen. Ook de mogelijkheid van een hotel kan onderzocht worden. Hiermee zou het project namelijk gefinancierd kunnen worden. Er zal dan wel eerst een RUP moeten worden opgemaakt om de bestemming van het gebied te wijzen. De klemtoon zal wel liggen op recreatie."

Lees meer