Het beschermde Hoog Huis mag voorlopig niet worden afgebroken.
Foto Kristof Pieters Het beschermde Hoog Huis mag voorlopig niet worden afgebroken.

Rechter verbiedt afbraak Hoog Huis

VONNIS DOORKRUIST SNELLE AANLEG SAEFTINGHEDOK

De kortgedingrechter in Dendermonde heeft het verbod tot sloop van het 17de eeuwse Hoog Huis bevestigd. De vzw Casueele wou het beschermde monument steen voor steen afbreken en heropbouwen in Prosperpolder, maar Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder trokken naar de rechter om dit tegen te houden. Het vonnis doorkruist een snelle aanleg van het Saeftinghedok.

Het Hoog Huis is naast het orgel en de molen een van de drie beschermde monumenten die Doel rijk is. Het statige herenhuis werd gebouwd in 1613, vermoedelijk in opdracht van Jan Brant, vader van Isabella Brant, de eerste vrouw van Rubens. Het markante gebouw is nu in handen van de vzw Casueele die met toestemming van de overheid het monument steen voor steen wil verhuizen naar Prosperpolder en een nieuwe bestemming wil geven als cultuurcafé en kunstencentrum.


De afbraak van het Hoog Huis moest normaal in het voorjaar van 2017 al van start zijn gegaan, maar Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder stapten naar de kortgedingrechter in Dendermonde. Omdat de vzw Casueele niet bereid was om de werken te staken in afwachting van de uitspraak, werd er in eenzijdig verzoekschrift aan de rechter gevraagd om verdere werken te verbieden. Daar was vervolgens verzet tegen aangetekend door vzw Casuele en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Die laatste heeft met de vzw grond geruild, waardoor zij nu de grond bezit waar het Hoog Huis opstaat en de vzw een lap grond in bezit heeft in Prosperpolder.

Snelle afbraak

De zaak werd voor het actiecomité Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap verdedigd door maar liefst vier advocaten, waaronder Matthias Storme en Igor Rogiers. De vzw Casuele had voor de rechter betoogd dat een snelle afbraak noodzakelijk is omdat het monument zich in slechte staat bevindt. Dat werd door de rechter als argument niet weerhouden omdat de vzw zélf moet zorgen voor het behoud van de goede staat van het monument en die verantwoordelijkheid niet kan afwentelen op de specifieke situatie van Doel. Volgens de rechter is er op het eerste gezicht ook sprake van onwettige vergunningen. De rechter heeft daarom beslist dat het beschermde Hoog Huis niet mag afgebroken worden vooraleer er een definitief arrest is in beroep. Daarmee is de afbraak en ontmanteling voor lange tijd van de baan.


De actiecomités zijn tevreden met de uitspraak. "Wij vragen dat de bestemming van Doel, namelijk woongebied met bijzondere historische waarde, wordt erkend", zegt woordvoerder Jan Creve. "De plannen om van Prosperpolder een soort museumdorp te maken - met een herbouwd Hoog Huis en nadien misschien ook de molen uit Doel - zouden herzien moeten worden. Het vonnis is alleszins slecht nieuws voor wie hoopt dat het Saeftinghedok er komt", benadrukt Creve. "De uitspraak van de kortgedingrechter illustreert dat er naast de voor Europa al zwaar wegende millieubezwaren nog wel meer hinderpalen zijn die een afbraak van Doel in de weg staan."

Lees meer