Sloop van woning Oud Arenberg afgeblazen

De Maatschappij Linkerscheldeoever heeft de sloop van een woning in Oud Arenberg bevroren.

In de gemeenteraad vroeg onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens waarom er opnieuw een sloopvergunning was aangevraagd voor Oud Arenberg na de commotie die er geweest is enkele jaren geleden.


Toen mislukte een uitzetting van 'bezetters' van de actiegroep De Derde Generatie doordat sympathisanten een blokkade hadden opgeworpen met boomstammen en auto's. Een geweldloze uitzetting bleek onmogelijk en daarom werd uitstel verleend.

Geen prioriteit

Volgens Stevenheydens is de timing om een nieuwe sloopvergunning aan te vragen bijzonder vreemd aangezien de Raad van State intussen het GRUP voor de havenuitbreiding heeft vernietigd. Volgens Boudewijn Vlegels, voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever, is het net om die reden dat de sloop intussen werd afgeblazen.


"Door de schrapping van het GRUP heeft dit dossier geen prioriteit meer", laat hij weten.


(PKM)

Lees meer