Aanleg fietspaden en rotonde Dorpsstraat

De gemeente Bierbeek legt momenteel nieuwe fietspaden aan in de Neervelpsestraat. Ook aan de rotonde ter hoogte van de aansluiting met de Dorpsstraat en de Opvelpsestraat zullen er fietspaden worden aangelegd. Daarom zal er nog tot en met 13 april een verkeersafwisseling van kracht zijn. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, zullen de werken aan de rotonde gefaseerd worden uitgevoerd. Nu wordt het eerste deel, aan de zijde van de Neervelpsestraat aangelegd, waarbij het verkeer wordt omgeleid via de Opvelpsestraat, met verkeerslichten ter hoogte van de rotonde zodat beurtelings verkeer mogelijk blijft.


Vanaf 19 maart zal het tweede deel aan de zijde van de Opvelpsestraat, worden aangelegd, waarbij het verkeer wordt omgeleid via de Neervelpsestraat, met verkeerslichten ter hoogte van de rotonde, zodat beurtelings verkeer tussen de Dorpsstraat en de Neervelpsestraat, mogelijk wordt.


Vanaf 3 april zal het derde deel aan de zijde van de Dorpsstraat worden aangelegd waarbij er géén verkeer meer mogelijk is van en naar de Dorpsstraat. Dit gebeurt dus tijdens de paasvakantie. Het verkeer zal dan via de Tiensesteenweg en de E40 worden omgeleid. (ADPW)

Lees meer