Publieksraadpleging over Seveso-bedrijf VLS Jules Servaes

Van 5 november 2018 tot 4 december 2018 organiseert de gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van VLS Jules Servaes. Als inwoner van Boechout kan je de ontwerpteksten raadplegen en je opmerkingen formuleren. VLS Jules Servaes is een Seveso-bedrijf. Dat is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Het interventieplan is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. De ontwerpteksten van het nieuwe interventieplan raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 5 november 2018 tot 4 december 2018. Een afspraak maken kan telefonisch op 03/204.03.60 of per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be. (ADA)

Lees meer