Wim Cuypers van Edialux wil iedereen geruststellen: "We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen."
Foto Legrève Wim Cuypers van Edialux wil iedereen geruststellen: "We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen."

"Dit bedrijf hoort niet thuis in Bornem"

EDIALUX WIL OPSLAG VAN CHEMISCHE PRODUCTEN VERGROTEN

Het Bornemse bedrijf Edialux, producent van ongedierte- en onkruidbestrijdingsmiddelen, heeft plannen om uit te breiden. Dat stoot echter op protest van ongeruste buurtbewoners. "Het bedrijf wil duizenden tonnen gevaarlijke stoffen opslaan op amper 350 meter van woningen." "We nemen alle nodige maatregelen, er is echt geen reden tot paniek", reageert Wim Cuypers van Edialux.

"Ons bedrijf is gevestigd op de Rijksweg in Bornem, maar we hebben een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw Europees distributiecentrum op de Industrieweg. De aard van onze activiteiten zal niet veranderen, alleen de opslagcapaciteit van onze chemische en niet-chemische goederen wordt groter", zegt Cuypers. "Onze nieuwbouw zal voldoen aan alle nodige veiligheidsvoorschriften: specifieke opvangbakken, brandbestendige muren en meer. Begin 2019 zouden we verhuizen. Ik begrijp de ongerustheid van de omwonenden, maar deze maatregelen en de strenge interne en externe controle zullen de situatie net nog veiliger maken dan vroeger. Seveso-bedrijven zijn de meest beveiligde bedrijven in hun soort. Vertrekken uit Bornem was geen optie. We stellen zeventig mensen uit de streek te werk en hopen dat dit er na onze uitbreiding nog meer worden."

Ontploffing

Gemeenteraadslid Ivo Van Aken (N-VA) maakt zich zorgen. "Dit bedrijf zal geen rechtstreekse vervuiling, geurhinder of geluidsoverlast veroorzaken. Het grote gevaar is echter de enorme opslag van tonnen gevaarlijke producten en ontvlambare stoffen. De dichtste woningen liggen op amper 350 meter van de locatie, Hingene-centrum ligt één kilometer verderop. In de aanvraag is sprake van heel wat maatregelen, maar voldoen deze wel? De opvangbakken dienen om lekkende vloeistoffen op te vangen, maar wat bij een ontploffing? Dit bedrijf hoort thuis in een havengebied, niet in Bornem."

Aanzuigeffect

Ook vzw mijnhingene.be, die eerder al protesteerde tegen de komst van een nieuwe kmo-zone in de Groenstraat, is ongerust. "Bornem heeft met DHL al een Seveso-bedrijf op het grondgebied, maar Edialux is van een ander niveau. Het gaat hier om de meest giftige stoffen ter wereld. Bij een ramp zijn de gevolgen voor milieu en mens niet te overzien", beseft woordvoerder Jurgen De Maeyer. "We vrezen ook dat de goedkeuring van dit dossier door het provinciebestuur voor een aanzuigeffect zal zorgen en dat nog meer Seveso-bedrijven hun kans in Bornem zullen wagen. Net als in het verleden wordt ook dit dossier weer erg 'stil' behandeld door het gemeentebestuur. Zo werd de infovergadering georganiseerd ver weg van de site in deelgemeente Branst, loopt het openbaar onderzoek al volgende week af en werd het georganiseerd net wanneer de gemeenteraad werd verplaatst door de vakantieperiode."

Veiligheid

Volgens milieuschepen Tom Van Bel (Groen) voldoet de vergunning aan alle voorwaarden, "alleen mis ik een milieueffectrapport", zegt hij. "Het bedrijf wil de opgeslagen hoeveelheden vergroten en dus wordt het gevaar groter. Wat dit precies kan betekenen, moet in zo'n milieueffectrapport onderzocht worden."


Burgemeester Luc De boeck (CD&V) sust: "We hebben het dossier doorgenomen met Edialux. De nieuwe site krijgt alle nodige veiligheidsvoorzieningen, de perimeter tot de woningen is volgens de wetgeving en moest er ooit iets misgaan, dan krijgt onze brandweer ondersteuning van de omliggende korpsen."

Lees meer