Expo in kerk nu ook officieel toegelaten

In navolging van verschillende andere gemeenten wordt ook in Borsbeek werk gemaakt van een kerkenbeleidsplan. De Sint-Jan Berchmanskerk en de Sint-Jacobskerk zullen voortaan kunnen worden gebruikt voor meerdere evenementen. "De erediensten blijven uiteraard behouden in beide kerken. Maar nevenactiviteiten die niet in strijd zijn met de originele functie van het gebouw kunnen er ook. Ik denk onder andere aan tentoonstellingen, optredens of voordrachten poëzie. Om de vijf jaar zullen we dit plan evalueren. Een dergelijk plan hebben we trouwens nodig om nog te kunnen rekenen op subsidies bij renovaties aan de kerken", geeft burgemeester Dis Van Berckelaer (BbA) aan.


Af en toe vinden er al eens andere activiteiten plaats in de kerken maar dat zal nu een definitief karakter krijgen. "Geïnteresseerden om de kerken af te huren, zullen zich kunnen wenden tot onze cultuurdienst. Die zal de vraag verder bespreken met de kerkfabriek. Ik neem aan dat ons kerkenbeleidsplan tegen september op gemeenteraad kan worden voorgelegd ter goedkeuring." (FSL)

Lees meer